Ei keskiviikos mittä vikka ol, seehä o iha keskel viikko (länsimaise ajalasku muka) ja taittaa viiko niska lepo kohren. Mää ole kans täsä vähä räknänny, et mul o viäl 6 tyäpäivä enne loma. Vähi käy. Noo me olla Äijö kans jo pikkase lomatunnelmis tääl Varsinais-Suame kaunis Saloos. Tiärettekste meil oli suunnistuskilpailu citys tänäpä, mee oltti oikke telkkaris, no ei siit enempä. No meil o yhtene proojekti, jonka tavotten o see, ettei kumpika jouru rullatuali viäl täs iäs. Mee kuntoilla pikkase joka päivä. No meiti tän päivä roojekti oli kaivaa perennoi Äijö takapihal.

Mää soiti ilosen tänä et Rva Pomo o tuanu Äijöl perennoi takapihal laitettavaks ja Äijö oli pikkase aika hilja. Sit hää kysys, et onk siin nyt mittä järkke? Mää vähä tuahtusi, et miäs o valittanu pihas rumuut ja tyhjyyt ja ny ku Rva Pomo hyvää hyvyyttäs tua perennoi, ni nyy ei kelppa. Sanosi, et kyl ne ny sinne laiteta ja sil hyvä. Äijö sanos et kui mont vako hää lapiol kääntä? Mää oli vähä aika vuarostas hilja ja sanosi, et ei tartte kaiva ko viis kuappaa. Äijö tuumas, et kyl tää nii älytö juttu o, mut kyl hää mul ne viis kuappaa kaivaa, et montaks kattilallist siit sitä peruna sit tule?

No pereena tuli istutettu. En muist nimi enä, syysasteri ol yks ja joku vuakko, olisiks ollu lapivuakko ja joku vuari juttu, ei kuitenka vuarenkilpi. Mee mentti ostama jo mökkikamaa ja hihitelti ko nähti sellane armeija maastoutumisviitta.  Rva Pine ko oli lähettäny hälyttävä viästi, et meiti vuakraama mökki o kovi piän ja kovi lähel lasteleikkikenttä. Ajatelti sit suajautu sen maastoviita al mökkeines kaikkines, poies uteliailt katseilt ja tiätenki suajella lapsi kaikelt moraalittomalt, mitä ehkä juhannus kuahareis voi tapahtu.

Jännitelti sit koto, kun Rva Pine lupas mennä otta selvä mökist ja laitta telefuukkeni kaut kuvei. Lopultas niit piippauksi alko tulema. Ensmäne kuva oli piän leikkimöki kokone punane tupa. Mul alko hiki nousema ja syrä jätti muutama lyänni väli. Ei tää o nauruassia. Norrskatassa, Turu saaristos, ravinteli Fyrenin viärel o tämmösi leikkitupi, jos o kaks laveri seinäviärel ja väsyne viaraat saa levähtä siäl, ettei yän selkä tartte paatil lähte. Onneks tuli muutami kuvei hiukka isommast mökist ja Rva Pine oli vuakrannu meil luksusmöki pariks päiväks, kuha ensi kituutettais täsä piänes pari yät, mihe ei mahtunu ko neljä nukkuma. Mää oli nimittäs täysi unohtanu etelä-Pohojalaasen menttaliteetin, et leviää ja isoo se olla pitää. No meit orotta varmast ihana juhannus, sinne mää ota kamera muka, et jos sais kuvei tännekin.

Mää meni ostama alkometri kans. Muu nimittäs pelotta ni pal kauhiast, et vahinkos aja aamul romilleis. Älkkä nyy naurako, tosi see o. Kyl mää ymmärrä, et jos enempi ko yks annos o otettu, ei ajeta, mut joskus aamul tuntu et ei täsä mittä ja kuitenki voi olla jota jäljel kosteest illast. No mää pakoti Äijö juama kaik viina mitä talost löyty. Löyty peräti 1 dl verra eli 10 cl eli 2,5 ravinteliannost. Äijö hörppäs kuuliaisest, mitä hää ei naises ete tekis ja orotetti 20 min. Mää istuti kukei purkki laituril. Eka puhallus 0.00 promille, seuraava puhallus 20 min. 0.16 romille ja kolmas 0.00 romille (mää käski puhaltama kahte kerta, ko en uskonu), nyy oroteta viäl. See voi olla ettei enä nousekka. Äijö o kuitenni iso miäs, syäny mamma hyvä sapuska tunti takaperi tai sit voi olla, et alkometri ei ol luatettava, vaik see oli testivoittaja.

Et tämmöst seikkailu tänäpä.

Editti, tunti nauttimise jälke 0.11 romille. Jos mää olisi juanu, olis ollu varmast 1.1 romille..