Mää kuulkka iha lairooltani meni, ko mää ymmärsi etten mää pääse enä Blue sivustoil. Mää hermostusi tyysti ja mää saratteli. Emmää sen takii, et mää tarttisi uure lokipohja, vaa siks et mää tykkäsi käyrä kattomas uusi pohjii. Jaa on mul tiätenki ketuhänt kainalos, ko mää kattosi meirä äireel sopivaa lokipohjaa. Siihe nyy menee aikka, et sitä pohja tartteta, mee opetella täl hetkel, mikä o kursori, et sille. Sit mää ajatteli, et onksee ny tän tekijäoikeus sotkun takia, tää, et Blue lopetti oma loki pironki. Jaa mikä heleveti tekijäoikeus, jos maalimas o joku kuva, nii miksei sitä saa käyttä. Kyl mää ymmärrä, jos sää laita lokipohjakseks vaik nokia-firma tausta tai jotta muut sellast vastava tunnettu. Mut en mä kyl tälläst pikkusialust piiperryst ymmärrä. Ajatella, et mun loki kissa-pohja o laito, kui, mun miälest mää en ol törmänny enne vastaava ja vaik mää olisinki nii sowhat, emmää ol keneltäkä viäny henkke tai omaisuut. Mää e ymmärrä tälläst. Joku hyvää hyvyyttäs näkke vaivaa toiste takii ja sit see kiälletä. Onks toi ny laitaa??

Kikin pohjast mää sain sit lopultas tiatto, et mikä tää härdelli o. Kiitos Kikille asiallisest kommentoinnist ja tierottamisest. Jos mää osaisi, nii mää laittasi linki täst sinne, mut kun en osaa. Mun miälest o piänest purost kasvanu liia suur mökä, hävekkää tee, kekkä tän ootte aluil laittanu.

Ja sit mää viäl ajatteli, sitä Blueta. See o oikke, jos ihmine haluu vetäyty täst toiminnast, ei tää mittä tuata, ko hyvää miält. Mää olisi kyl miälelläni maksanu piäne summa pohjastani ja napistani, jos see olis ollu mahrollist. See o niiko kauhia nolo vaivata ja vaatti toiselt asioit ilmatteks. Ainaki mul. Jos sää Blue tänne sattumoisi saavu lukema, nii tul takasi, jos sää vaa lopeti tän jupaka takii. Sää oli nii hyvä ja luava. Tul nyy, mää kaippa suu... :(