Vaik mää hyväksy kaike maalima homppeli ja hömppeli ja pirä moni tavoin itteäni aik suvaitsevaisen ihmisen, ni o muutami assioi mitä mun vaikia niällä karvoines. Ammatillisest nee assiat koske useimmite lapsi.

Mun miälest kirkoherra ja -rouva ova siin siunatus asemas, et hee voiva ilmotta, et tää kysene asia o heirä vakaumustas vasta ja hee ei tee tätä. Mää kuulkka sano, et aika harvas ammattikunnas voi kiältäyty samoihi asioihi verote. Lääkäri ny voiva kiältäyty tekemäst kauneusleikkaust vaik lapsel ja putkimiäs voi kiältäyty liittämäst jota putke tiätyl tappa, jos see ei vaikuta lailliselt, mut se, et kiältäyty toimittamast jotaki toise ihmise elämä suurest vaikuttava asia, ni semmost mahrollisuut ei tair olla ko papeil. Sitäki mää ole hunteranu, et eks ol jotenki farisealaist kiältäyty vihkimäst/siunamast homopari, mut sit kuitenki siuna hautta julkihomo, joka o elämäs o eläny oma elämäkatsomukses mukka. No juu, mut see ei ollu tän tarina pääpointti..

Aina välil mää tyässäni jouru tilantese jollo mun pitäsis autta ja tuke nuart naist ko hää halu lapse ja mahrollisest o jo raskaana. Varsinaist perhesuunnittelu mun tyähö ei tietenkä kuulu, mut tukemist, tarvittavie yhteistyäkumppaneire ettimist ja tarvittaes etuisuuksie hakemises auttamist. Ja kun mää ole aika lähel näit nuari ni mul o helppo tulla juttelema miält painavist asioist.

Ymmärrättekstee, et ite 16 vuat lasta tuloksettomast haluneen, mul o aika vaikia tuke ja hyväksy vaik äiti joka o skitsofreenine ja tuleva isä o vaikiast alkoholisoitunu. Tai, et mää hyväksysi päihreäitie pämppäämise tai suaneen piikittämise. Mut josta ihme syyst tän kaltase ihmise poksahteleva raskaaks ko muro kulhos.

Vaikeint o mun kannalt sillo, jos joku terveyrehualto ihmine o lähteny tukema tuleva äiri ehkä erittäinki epärealistist ajatust raskaaksi tulost. Kyllä, meitä löytyy myös ammattilaisista tälläisiä ammattilaisia. Joskus taas ihmisel o vahva hengelline tausta, jollo laste saamine kuulu parisuhtese tai ehkäisy käyttö o kiälletty, saatikka sitte abortti. Kummakki asia ova kovi vaikioi.

Periaattees Suames o kaikil ihmisil oikeus ja mahrollisuus lisääntyä ja toivoa perhe-elämää. Pakkosterilointien aika o auttamat ohi, enkä mää pakkosterilointi lähtis ikän kuunan päivän kannattama. Sen sija mää lisäisi neuvonta ja ehkäsyvälineire saannin helppout. Riskiryhmil ILMAISTA ehkäisyä ja gynekologista hoitoa. Hunteerakkas, jos ihoalane ehkäsykapseli maksa palttiaralla sata euro, ni meneeks se päihretyttö sitä hakema? Juu, ei men. Ja parhaimmis raha päivä satsi tehrä just sil minkä pääl istuta. Vaikeis mieleterveyre- ja päihreonkelmis pitäsis otta ihmine kokonaisuuten huamio ja puhu myäs siit alapääst, sillo ko puhuta ja hoireta yläpäät. Vaikia o miäleterveysonkelmaise- tai päihrenaise hualehti lapsist ko o iha tarpeks vaikia pitä hualt omast ittestäs. Enkä mää sano, et mielenterveyspotilas tai päihdeäiti on huono äiti, en todellakaan. Kyse on siitä miten realistisia ollaan oman sairauden ja voimavarojen kanssa.

Kyl mun tekis miäl seuraava kerra, ko joku tule kertoma mul olevas raskaana tai haluavas raskaaks laitta tulpa korvi ja huuta, et emmää mittä kuule, mää kiältäyry täst hommast. Mut emmää tiätenkä voi. Huanommaks nee asia sit menisivä. Raskaana oleva onkelma äiti tartte kaike avu alust saak ja sitä apu ei voi kiältä mistä syyst. Iso joukko ammattilaisi täyty olla hoitopiiris mone mont vuat. Sekä äiri ja etenki lapse takin. Raskaaks aikovil täyty luara ni selke ja realistise kuva siit, mitä o selvitä ilma lääkkei ja mitä o vauva- ja lapsiarki. Siin ei päähäsilittely auta. Mialummi liia raaka ku liia idylline.

Ja niist päihreäireist viäl. Jokku selviä lapse kaut kuivil. Mut onk see hoitovaihtoehto? Mää ole täsä ni helveti jyrkkä ja ahras, et heti ko epäilys päihteire väärikäytöst selviä, ni äiti pakkohoito. Ei mitä muit vaihtoehtoi. Onkelma o se, et mites sää ne tualt napsi? Kuka tule kertoma, et mää vedä gramma päiväs ja viinaa ja lääkkei ja mää ole raskaana? Mut yleensä jokane näist äireist o jossaki yhteiskunna instanssis kiin. Sossus, neuvolas, päihreklinikal, mielenterveysklinikal. Täsä yhteiskunnas ei ol va varoi ennaltehkäsevä tyähö, henkilökunna kouluttamise, turvakotie ja äitie vastaanottoklinikoide perustamise, saatikka siihe, et ku hake reseptinsä ja metadoninsa/subunsa ni taskut ja laukku työnnettäisiin vähintään kondomeja täyteen.

Niin ja miksi mää en paasannut isistä vaan äideistä. No miettikääpäs sitä sitten.