Jonai päivänä ko mää lopeta tyäurani tai sa lottovoito, ettei mun tartte katto tyäpaikka päitekkä, ni mää ava semmose sanase arku yhrest jos toisest asiast. Sit mää meina puhu.

Mul o semmone onkelma, et mul ei ol vaikeuksi otta asia puheks, sillo ko aika ja paikka sitä vaativa. Pitäsis olla. Tää maalima ko o rakennettu semmottos, et älä herra tähäre va juttele mistä vaikiast asiast, jos sul ei ol nimeomast koulutust siihe asia mihinkä millonki ny sattu olema framil.

Mää ota ny esimerkiks semmose asia, et neuvolas pitäsis kysy mahrollisest perheväkivallast, mut nelkyt rosentti neuvolatäreist ei simmosi halu kysy herkäs tilas olevalt naiselt. Tämmöne tutkimus oli Suame maast viime viikol lehres. Paremmi e ny muist misä ja kuka oli tehny. Mää sano, et semmose kysymine ei ketä säre, mut perheväkivalta särke. Itte, jos mult semmost kysyttäs, e kokis sitä millänkäs vaikian asian.

Muu o elämäni aikan kiälletty keskustelemast kualemast vanhuste kans, seksuaalisuurest vammaste kans, uskonnost, politiikast ja siit piru seksuaalisuurest millo kenenki kans, viiltelyst ja syämishäiriöist nuarte kans ja seksuaalisuurest etenki. Jumalaut mää ole ain ihmetelly, et kätä täsä yritetä säästä? Perustelu ova olle ain, et see ei ol sopiva, see ei kuulu meiä toimintamalli, sul ei ol koulutust semmose, sun ei kuulu toimi vertaistuken ammattilaisen kenellekkä tai, et tyäohjaaja ei kuulu keskustella opiskelija kans semmosi.

Mää kysy erelles, et ketä täsä ny suajella? Jos muu, ni mää e tartte suajelu silt, et jos joku nuari tule kertoma mul ahristuneisuurestas, ko tykkää samaa suku pualt olevast henkilöst. Muu ei tartte suajella, jos vanhus puhu kualemakaipustas. Muu ei tartte ylipäätäns esimiähe tai tyäpaika pualelt suajella miltä normaalilt elämä liittyvält asialt, vaik kui raadolliselt. Mää ymmärrä, et vaikias asias mää e voi autta, mut mää tiärä kyl ammattilaisi jotka osava. En mää julista, en mää alota keskustelu ensimmäisen. Mut jos koko tyäyhteisö kiältä vaikeire asioire olemas olo sosiaali- ja terveyrehualto alal olla ni helvetist mettäs ko mettäs voi olla.

Siis nää tyänsä ahkera ammattilaise. Mää e yhtä ihmettele, et asiakaspalaute ei mairittele, tosi ei niit palauttei just kysytäkkä.

O ni helppo taputtaa toist olal ja sano, et ei siin ny mittä, mennä juama kuppi kahvi ja keskustella noist ikea kahvekupeist.

Mitä tule taas tyäyhteisö kehityskeskusteluihi, ni ei kai kenelläkkä mittä onkelma o? Talo o tarjonnu taas saludot ja viinerit, et syärä pulla va ja olla hilja. Ja anna olla jos joku ava suus. Herra tai Rouva pelko o viisaure alku ja kun meiä tyäyhteisös ei ol koska mittä onkelma ollukka enne ko toi avas suus, ni käännytä koko joukko sitä vasta ja näytetä sil paikkas, mialummi savusteta ulos.

Pahinta o sillo ko tyäyhteisö leima suara puhuja epäammattimaiseks hörhöks ja asiaa ei eres yritetä pitä yksikö tai talo sisäl. Siin piänel paikkakunnal voi ura tyrehty just siihe.

Palata siihe neuvolakysymykse. Mustelma, haavauma genitalialueel o helppo nährä ja määrätä hoitava voiret, mut sitä hemmeti kysymyst ei sa suustas ulos. Kävi viimeks läpi esitte mitä orotushuanees oli tarjol. Ei ensmäistäkä rikosuhripäivystykse numero, ei turvakoti esitet, ei mitä vaikia, ei paha, semmost ei tapahru täs puhtoses maalimas. Kuitenki o toristettu asia, et raskaus voi laukasta väkivalla väkivallattomas perhees.

Palata siihe seksuaalisuute. Seksuaalisuus määrittele ihmise ja ongelmat sil aluel vaikutta koko psyykkeese. Uskonnollisest painostuksest ei sa puhu kosk ei semmostaka vissi täs maalimas ole. Politiikast ei sa puhu, kosk ammattilaine ei tua julki omi käsityksiäs täl aluel. Huumeist ja alkoholist sa puhu, kosk nee o ni turvallisi asioi ja yleisi. Mut sillonki keskitytä va siihe päihreaddiktio, ei esim. ole sopiva kysy mahrollisest ittensä myymisest, väkivallast, rikollisuurest, laste asemast.

Voi voi meitä ammattilaisia.

Mää sano, et joskus tilante voi laukasta maalliko yksinkertane kysymys. Ei siihe mitä helveti koulutuksi tartte. Joskus suuri auttaja o luatettava henkilö, vaik tämä henkilö koulutus olis iha mitä tahas muuta ko terapeutikoulutus. Meiä maalima tual sosiaali- ja terveyrehualto sektoril o menny siihe, et hoireta va se oma pikkane tonttimme ja suljeta silmät kaikelt muult ja se o mun miälest helveti säälittävä. Kuitenki puhuta laaja-alasest ammattilaisuurest. Helevetin säälittävää.