Onk kettä kattonu tota Lost-sarja? Mää ole. Enstex isol innol, sit vähä vähemmäl ja nyy taas sit ko tiäsi, et see loppu. Sarja loppu jätti mun epätiatosuute. Tajusiks kettä? Mää ymmärsi, et Ocenics 815 lenno kaik ihmise kualiva, mut nee jokka eivä olle valmei kualema jäivä jonkilaise kiirastule ja heiti piti elä ni kaua, et he löytävä onnes ja totuutes täst maalimast. Mene ja tiärä. Olis miälenkiintost tiätä mitä muut ajatteliva sarja lopust. En kehrannu laitta feipuuki, ko ajatteli, et ole ni tyhmä et ole ainua joka ei tajunnu. Jutelti Pynteri kans ja hänki ol hämmentyny, ni kehtasi sit tämmöttös julkisest esittä assia. (Tai sit se tyhmys o sukuvika?). Eli ihmise kokiva, jota paha, et tapahtus jota hyvä?

Sama se o maalimas, ei ni huano assia ettei jota hyväki. Mää e ny tiärä mist tämmönenki mun päähä nous, mut suurte nälkävuasie 1866-1868 aikan, ko Suame väestöst kuali n.8%, ymmärretti, et kaskeamal ja ykspualisel maatalourel ei turvata ihmiste elämi. Aletti kehittämä Suame maatalout ja varsinki karjatalout ja samal aletti rakentama rautateit ja tiäverkosto ja tuama vilja myäski ulkomailt. Satamieki asema parani. Et laiva pääsivä niihi.

Omituisi miälleyhtymi mul tänäpä. (Millopa ei olis..) No jokatapaukses tän mun lapsuureystävä kualema kaut, muhu o ottanu yhteyt neljä mun vanha ystävä siält kouluajoilt. Yhrel soiti ite ja sovitti tapamine ja kolme otti yhteyt feispuuki kaut. Ihmeellist, mitä täst seura?? Mää ole iha hyvilläin, vaikke tiäräkkä mitä tää tua tullessas.