Mää olin ton Pynterin ja Sir Einon kans tosa torikaffel pari päivä sit. Täs o niiku paluu arkeen alkanu ja huamen o loman viimene päivä. Loma loppu tommottas omituisest ko mää lähre Virma Tukholma haarakonttori tapaama semmost 500 virmalaist eri puolilt maalima, yli 30 maast. Piän epäilys mul oli et vanhois verkkareis ja t-pairas ja nokia punasis kumisaappais ei olis hyvä ilmaantu paikal, ei ainaka viimese illa gaala-illallisille.

Ole käyny parturis ja kosmetogil ja pikku hilja mettäläisest alka taas kuariutu iha aka näköne ihmine. Oma hoviompelijan o surrutellu mul gaalamekkoo ja kaikke semmost piänt tilpehöörii mitä ihmine ny voi tarvita. Mää e yleensä käy Sokost tukema, mialummi piänyrittäji, mut kui ollaskas löysi iha asiallisi vaattei -40% alennuksel ja see oli hyvä juttu. Mää tarkota tommosi farkui ja semmosi, neulei jne. Mul o yleensä aikast kallis maku, enkä juur koska löyrä mittä erullist. Mut mää osa iloita piänistäki alennusrosenteist. Tai no alennusrosentti ja alennusrosentti, onha se semmottas et jos farku maksava 100€ ni ei se -30 rosentti sitä viäl ilmaseks tee. See mikä o ilone asia ni tää mun ompelija o kans korutaiteilija ja mää saan lainata hänelt korui millo mihinki tilaisuute. Mun motto onki, et musta pitkä kolttu ja siihe näyttävät korut, ni se o siin. Mää e tykkä mistä krumeluureist tai hörhelöist, mul täyty olla suara ja selkeet eli niiku yksinkertast yksinkertasel ihmisel.

Nii se Pynteri ja Sir Eino.

Hunteratti et raha o pikkase piukas tämmöttös kuun alus (palkkapäivä 8.päivä), mut mitä mittänkäs tulin siis kosmetologilt ja ehroti et mennä sallatil siihe kolmante torikahvio jos mee ei koska käyrä, kosk olla pakkokäyty siin kymmenise vuat ko Pynteri ja Rva Meri oliva siäl kesäduunis joka hemmeti kesä ja sik ko hee lopetti, ni ain oli joku serkku tai joku siäl ja pakko oli mennä. No ni salaatti näytti vähä aneemiselt, se oli vähä anemine ja salaattikastike oli pahaa, leipä kylmää ja kostia eli se oli leipämössö. Oti viäl kahve ja donitsi mitä en ol syäny viimese kuute vuate yliannostukse takia. Kahve oli erinomast ja donitsist maistelti Pynteri kans ja tulti tulokse et pahhaa o, ei osteta seuraavaka kuute vuate.

Juttu siirty sit meirä rakkase äiti, Äireese. Siin sit ihmetelti, et ko Äiree ain pistä kaik rahas menemä ja osta kaikke kalleint vaik ei olis varaka. Ja yleensä jota "turha" esim. kukkasi, sillo ko ei ol raha eres ruaka. Taivastelti, et mahtaaks see koska oppi. (Ei opi!) Pynteri nauro et hää oli antanu 20€ Äirel kahveraha, ko Äire oli lähteny toril Sir Einon kans, et Pynteri sai pikkase levätä. Äiree oli "tuhlannu" koko raha ja ostanu Sir Einol valtava Suame Leijonal varustetu Suami maalimamestari 2011-paira. Pynteri eikä kuka meist seura jääkiakko, Pynteri inho Suame Leijona siks, et skinit käyttävä niit ja Sir Eino ei halunnu koko paita. Hunteratti et o se uskomato, se meiti Äire.

Sanosi et lähretä ny sinne kauppa, ruakaki oli ni paha et heiti sen 10€ satsi menemä. Seliti siin sit et o se kauhia ny lähte sinne Tukholma ko ei olis oike raha ja muutenki olis ni paljo menoreiki ja hotelliki sijaitse Söderholmil joka o täyn pikku putiikkei ja wanha kaupunkiki o viäres ja voi voi. Sanosi et nyy tarttis löytä josta jokku tossu tai lenkkari ko osallistu Ångestparaden-marssi ja seeki matka voi olla vaik kui pitkä. Vanha lenkkari ova peltokäytös ja ulkonäöltäs pikkase rapistune. Sanosi et mennä urheilukauppa, jos löytysis jotta erullist.

Juuttusi kenkähyllyl ja komenteli tyttö tuama mul Merrellei, Adidaksi, Puumi ja Crocksei oliha nyy alennusmyynti!! Pynteri kysys siin iha ohimenne, et mitä vittuu sää taas teet??? Mite ny ni, mää kysysi. Tässähä o hyvi kenki alennuksel ja mää ajatteli otta nää Merrelli punase tossu täs. Pynteri kysys et mitä maksa? -Noo näis o kato näis o -25%, eli ei täst ny jä ko palttiaralla 105€....... Pynteril alko kaulasuani pullottama ja sanos tytöl et mee ny vähä katota viäl. Tyttö hymyili ko Hango keksi ja siirty pikkase taka-alal ja Pynteri meni liikkese vähä sisemmäl. Mää hiveli sit liloi Puma-tossui ja hunterasi et nää olis pikkase halvemmat. Pynteri rätkäytti mul käte vaaliapunase sandali ja sanos et koit noit. No nehä sopi ko nakutettu ja oliva hyvä jalas. -60% ja hinta oli 14€. Mut en kai mää ny olis menny mittä penkoma omakätisest.... ;D

Noo koton sanosi et osti paraatil uure sandali, Äijö huakas ja kysys kui kallit? Kuultua hinna hää totes, et sää niit kyl itte ostanu......

No summa summarum, koton kattosi marssi pituure google-kartast ja eihä see ollu ko 2,2km et ehkä mää olisi sen iha tavallisil sandaleteillaki kävelly.... ;DDDD