Mää ole seurannu tuata meirän äireen rapussa asuvaa Rouva Kumparetta. Rouva alkaa dementoituma aikast pahast. Selviiki hetki o viäl joukos, mut vissi hiuka harvemmi. Häne tyttäres asu pääkaupunkiseurul ja o hoitanu äirees hoiro yksityise hoitovirma kaut. Tytär käy viikottai äititäs kattomas, mut mää usko, et äiti o aik selväjärkine sillo.

Mää tos talvel kävi yks pakkasaamu pelastamas Rouva Kumpare tualt karult, misä hää seisos sisätossu jalas lumisates sisävaatte pääl. Sillo oli jääny häne oves auki ja saati muari sisäl lämpimä.

Viime viikol Rouva oli kolistelemas rillal appukäytäväs ja mää kävi kysymäs onks joku hätän. Muari sanos soittavas va vähä instrumentti ja hakkas porraskairet ja sit kävi koputtelemas naapureire ovi. Ihmetteli, et kovi ova vahvatekosi estei ja kehotti muu menemä raja-airalt pois ja ainaka ei missä nimes sa ylittä sitä, et hänel o oikeus soitta instrumentti. Minkä sil sit voi. Soittako mun pualest, kunha o lämpimäs.

Tänäpä Rouva Kumpare löytys alhaalt ulko-ove luat. Oli ollu siäl yhreksä jälke, ko meirä mamma tuli ovest ulos ja oli kahre aikoihi, ko mää tuli takasi. Veri täst johtopäätökse et muori oli ollu viis tunti seisomas rappukäytäväs kenenkä välittämät et hää seiso siin. Ei välittäny meirä mammaka. Rouva Kumpare oli kovi väsyne näköne ja hää alko juttelema, et hänel o semmone olo, et hää asu täsä, mut misä hää asu ja ei kukka tul hakema hänt, vaik hää orotta. Jestas et mul kilahti.

Mää roudasi muari meirä mamma lua ja vaari häne tyttäre numero ja meirä mamma oli kiukkune, et yksityine kotihoito o sit hänel kiukkune. Jäti merä mamma kiukkusas ja meni Rouva Kumpera kans takasi alakerta ja soiti hualtomiähe paikal. Seliti tilante ja sanosi, et raha tuski o, mut muori tartte saara sisäl. Poika tuli ja päästi muori lepämä.

Keskusteli meirä äireen kans ja ymmärrä häne vastetahtosuure, kun hää oli soittanu erellisel viikol kotihoito ja heiä vastaukse oliva olle, et ei se mamma minnekkään lähde ja puhelu oli kovin ikävämuotoinen. Korinhoito ei siis halua maksava asiakka asia, kosk hää vois joutu vanhainkotti. Korinhoito ei myäs ilmoita tyttärel asia oikia laita tai itse asias kotihoito ei ol tilantetasal asiast. Heehä käyvä 3x päiväs 10-15 minuutti kerrallas.

Sanosi äireel, et vastaavas tilantees mää haluaisi ehrottomast tiätä asiast ja sit mee haetti tyttäre numero. Ei mee löyretty sitä ja asia jäi kaihertama. En mää ny voinu tehrä täl kerta enempä asia suhte. Seuraava kerra ko mää löyrä sen mamma tualt, nii taira soitta useammal tahol ja tee ilmotukse.Voi olla, et mää nosta iso haloo asiast..... Mut enne ko mää nosta, ni meirä äiree yrittää ensi bonkata Kumpare tyttäre porraskäytäväst ja selittä hänel assia.