Ai kauhja kuulkka, mää joutusi herämä kahtkymment minutti aikasemmi ko normaalist, eikä Äijökä ollu muu tökkimäs, ni sekasiha see koko päivä meni. Mun tartti mennä puolt tuntti aikasemmi virma, ko nyy se pahaonnine liäsi lähtis Saksa takasi. Mää ole vähä salaa piikuse äijämäine ja tykkä sellasest äijähuumorist. Mää oli saanu sit tiaro, et mukava sähkölaitemiäs tule säätämä mun liäre ja viämä vanha poies. See miäs o ymmärtäny naisist olennaise. Kuuntele ja sano, et jumalaut, KUI nee ny ova suu tommottes kohrellu... Ja mää kehrä ko Maximus, tarjoile kahve ja voileippä. No RAAVAS UROS autto muu piänt, heikko naist ja hoiti vanha liäre poies ja asensi uure ja heitteli huumorjutui. Mul tuli oikke hyvä puhti päivä.

Äijö lähetteli rakastan-rakastan viästejä ja piilotteli pikkutuhmei joukko ja muu henkisest kikatutti.

Töis meni valtava hyvi ja Rva Pomolt sain kehui meiti kahrenkeskises palaveris. Mää kehräsi taas.

Tuli matkaliput!!!! Viimevuatisi tunnelmi, voi lukia täält. Nyt muu kutkutta. Juu olen ostanu uuret uikkarit, itse asiassa kolmet, mutta ei kerrota Äijölle. Iha sama lail ole lihava ja suanikohjune ja selluliittine, mut ei aut. Mää osti kuulkka mekon, enkä mitä tahas mekko!! Mää osti sellase oranssise-ruskia-kukertava ilma hihoi, KYLLÄ, kaikki allit näkyy. See o oikia pullukka rinsessa mekko... Kaik mun tunteva tiätävä, et jota o naksahtanu ja pahast, jos mää sellase päälleni laita. Äijö sano, ko kysyin, et voik mää pitä tätä Suames ja. Hää vähä niäleskeli ja sano, et juu voit, muttet häne seuras... Siit mää tiäsi et see o nappi valinta ja oti sen. Ja mää osti siihe piäne valkose bolero, jumakekkala, viimene rivo reuhka, jonka mää olisi pukenu päälleni. Nyy o Olka kuulkka muuttumisleikis.

Aikas kivaa, mää tilasi meitil retke merel ja Jerusalemi. Ai jee koht päästä :oDD Mut piän pilvi taival, olut saa vast 16.4 jälkke, sitä enne ei hiival käytetyi tuattei saa käyttä, huh huh. No maltaan maku suus..