On se va ihana ko tyät ova taas kunnol käynistyne. Kaks ensmäst viikko o ain sellast tyhjäkäynti, jotta teke, mut ajatus ei ol oike viäl muka. Jos mul kestä et mää saan lomavaihte pääl, ni kestä tyävaihteki pääl saamine.

Mää aloti tänä oikke tunti aikasemmi, ko piti viärä auto hualto. Laito aamukahvet ja kaik semmoset valmiiks ja lapu ove, et tule klo 8 eli siihe aika ko pitäki. Asiakka ova va tottune, et mää ole ain viimestäs vartti vail töis, ni o hyvä viisata, etteivä pelkkä et mää ole nukkunu liikka. Vei auto Meriniityl ja reippastas ilmoti et akkunaklasi täyty vaihta. Hiljane miäs alko setvi papereitas ja sano, et mikä. Mää ilmoti, et ton pikkiriikkise Punto akkunaklasi, ole varannu aja jo kuukaus sit. Miäst hymyilytti ja sanos, et ahaa, Karikko ja tuulilasin vaihto fiattiin. Mää vastasi, et just, akkuna vaihto, koska saa hake?? Lampsutteli siält sit tori kaut töihi, mut e viittiny jäärä kahvel, ko kello oli koht ne maakiset vartti vail, ni pääti juara töis sumpit muitte joukos.

Tehti siin sit voitaleipä ja piri raportti Rva Pomol, mitä ole häne poissa ollessa tehny. See oli äkki tehty ja piretti asiakkaire kans vähä suurempa tyäjako. Sit mul oli viime viikost pari erittäi tärkiä puhelu soittamat ja pari tulos. Mää tiäsi, et oli pistäny tyäkänny laukkusa, mut EI, ei se ollu siäl. Mää sit soittama, ei kukka vasta ja mistä ei kuulu hälytys. Soiti Äijöl, mut hänkä ei vastannu puhelime. Hätyti Äireen hätyyttämä Äijö, ettimä puhelint ja ei löyry. Ei kotont, sen o pakko olla Pynteril. Ei ol Pynteril, sen o pakko olla autos. Vähä surkkian meni tunnustama Rva Pomol, et tyäkänny o ny karonnu ja see voi olla mun autos korjaamol. Rva Pomo lähti muu kuljettama Meriniitty ja sit erittä nolon sano, et jos see o tippunu karul, ni kyl mää osta uure puhelime. Moni vakituisemp lukija muista varma, ko keväl kokeili huanol tuloksel tyäkänny veren kestävyyt pyykkikones. Näis meiti puhelimis tärkiä ei ol kyl puheli, va se sim-kortti, jos o moni tärkiöi numeroi, mitä o vaikia saara. Niil numeroil ei kukka muu kyl tekis mittä, mut meil ne o kultaaki kallimpi.

Päästi korjamo pihal, ko Pynteri soitti ja sanos, et puheli oli häne parvekke lattial. Tee ei tiärä mikä painolasti lähti mun syrämmelt. Rva Pomon kans hajetti luuri ja ainoastas kymmene puhelu tullu ulkopuolisilt, et ei muu viäl kauhiast oltu kaivattu.

Mää joskus ajattele, et mitä paha Rva Pomo o tehny erellises elämässäs, ko se o saanu ainoaks alaisekses meikäläise??