Nyy se iski! Minuunki. Enpä olis uskonu. Jaa mikä?? No kirjattamise oikeure miätintä tiätyst. Mää rupesi hunteerama, et onk mu ny enä viisast kirjotta mittä. Tätä sama praattaust o moni lokistanilaine ittes kans käyny. Ja nyy käyn määki.

Sillo ko mää aloti, mää oli iha nöösiflik ja kukka, sukulaissi laskemat ei tiänny et mää kirjota loki. see sattu sellase elämä vaihese, ko mun oli pakko löyttä henkireik ja mää oli ni uupunu ja halusi laitta elämäni silmieni ete. Et täsä mää ole, tätä mää ole tehny ja see autto muu selvittämä minne mää halusi ettiäpäin. See oli niiko sellane löysä terapiamuato. Noo nyy määhä ole aiva koukuttunu tähä ja muu harmitta ko mää e ehri käyr mun lokiystävie luan, saatikka et sit niiko kommentoira jotta. Emmää kerkiä kunnol hualta eres oma loki. Jaa mää ole kauhja vastuuntuntone ihmine, jos mää jotta alota, nii mää sen suarita kunnol loppu ast. Nyy mää miäti oleks mää lopus??

Lopus sellattis, et kyl mul tarina tynkä riittä ain ja muust o kauhja mukava jaaritel assioist, mut nyy o onkelma. Nimittäs see, et nykysees tyäpaikas ei välttämät ol eruks jos mää kirjottele tän. Helpomp oli ko oli inkoknito. Nyy tule päivä päivält selvemmäks, et kovi moni tuntte mun ja mun harrastukse ja tiätenki vetä johtopäätökses must sen perusteel. Mua se vähä ahrista. Mun "tunneta", mut mää ei tun kettä. Tyäpaika onkelmist mää en tarkot sitä, et mää rikkosi vaitiolovelvollisuut. Tiedostae mää e ol sitä koska rikkonu. Kyl mää tyäpaika pualest saa höpist mitä halua. Mut vaikeuksi voi silt tulla, jos tee ymmärrä? Tosi vaikeuksi voi tulla, jos mää ei sa purkka mun luavuuthulluut johoski. Tosi siiheki mul o piän siima jo veroos.. Mut siit myähemmi.

Mää hauro tätä juttu vähä aik ja ilmottele sit. Ai kauhja ko o vaikkia dilemma.