Nyy tule muuto vihapuhet tuuti täyrelt...

Mää ole seuraillu täsä mielenkiinnol näiite muutamie kansanerustajie sanomisi ja edesottamuksi tual julkisuures. Mää ole lähtökohtasest sitä miält, et siin vaihes ko ihmine o semmoses asemas, et silt orotetta jonkisorti edustamist ja vastuunkantoo ja lisäks siit kaikest makseta hyvä palkka, ni ihmise pitäis käyttäyty asemas vastaaval taval. Ja näyttä silt, et joku valmistusvika o näis useimmite persuje- joit ei sa sano persuiks- kansanerustajis, jokka ei sit millä ymmärrä käyttäyty asemas vaatimal taval.

Herra Hakkaraine o nyy ollu monest julkisuures lausumies lauseitte johrost, jost hää ny viimesest sai varotuksenki, et seuraavast tule lähtö. Herra Hakkarainen halusi siirtä kaik homot, lesbot ja somali Affenanmaal Suame ruattalaiste seuraks. Herra Oinonen itki julkisuuressa ettei raavaana miehenä kykene katsomaan homojen tanssia, vaan se häiritsee hänen sielurauhaatas. Hakkarainen on hiema liberaalimpi ja antaisi homojen tanssi vaik lampaire kans, mutta Tarja voi olla tästä asiasta taas sit eri mieltä. Tosin Herra Oinonen sydän voisi jättää muutaman lyönnin väliin lampaiden tullessa juhlasaliin, vertasihan hän homoparien adoptio-oikeutta eläimiin sekaantumiseen vuonna 2009.

Okei Hallamaa lens väliaikasest ulos eruskuntaryhmästäs arvostellessas Kreika maat. Mut nää saatana pikkusialuse aivokualle idiooti saava loukata mite hyväs aika suurt osa Suame väestö. Mul henkilökohtasest o loukkaus, et Oinose tapane henkilö valita eruskunta. Turha sano, et tarpeeks o tullu Suame kansa ääni ja mee olla sama miält asiast. Mun miälest tollase asennevammase pelkuri saisiva joutu autiol saarel ja viiko pääst joku homo somali, vois mennä kysymä, et kiinnostaisko tää pelastusrengas ny?? Tsiisus aikune miäs pelkä katto ko kaks aikust miäst tanssi keskenäs. Jos kaks aikust naist tanssi vaik alasti sänkykulmal, ni see ei varma olis olis yhtä ni häirittevä.

Enne ko mää seko tyysti kiukussain, ni sano, et merial o tiätenki oma osuutes täsä asias. Jollei näit aivopiarui julkistettais, ni ne kualis enne aikojas.

Kysysi näilt rasistisilt avaramiälisilt pelkureilt, et mite hee kokeva suamalaise miälenterveyshoiro tarpeellisuure tämä päivä Suames. No Seili o jo aikanas käytetty ja oike kansainvälisestikki kattoe hullui ei voi alka lahtama tai sulkema pois terveire silmist. Kummakki silmä kirkkain varma väittäsis, et varsinki laste ja nuarte miälenterveystyähö pitäsis panosta ja ennaltaehkäsy. Se o niiko päivä trendi. Tosi paljo puhuta, mut mitä ei tapahru.

Tämmöste Oinoste ynnä muire julki superheteroire puheitte takia julkisuures moni nuar voi vetä rante auki iha va siit ilost, et julkisuures torjuta homoseksuaalisuus ja katsotaan, että nää homo ovat likasi, eläimi verrattavi ö-luaka kansalaisi, joil ei pitäsis olla ihmisoikeuksi. Pelkästäs täst linnajuhlie tanssist mää ole käyny keskustelu paris foorumis. Nuarel, jol o vaikia itsetunto ongelma, seksuaalisuus hakuses ja viäl piänt (eikä ain ni piäntäkä) mielenterveysongelma, ni tämmöse keskustelu julkisuures ei oike nosta sitä ymmärryst omast normaaliudestas.

Iha oike ihmetyttä, et pitääks täsä maas tehrä polttoitsemurhii Oinoste puutarhas, et nää ihmise tajuava jotta täst maalimast. Tosi nee vaatis varma vakuutusyhtiölt korvaust pilal palanest nurmikost.

Ja e rupia spekuloima mitä o tapahtunu (vois olla pikkase rumast sanottu..), et ihmisel o ni kauhia homofobia, mut sen sano, et kansakunna lähes korkeimmal kynttiläjalustal pitäsis tiätä mitä suustas ulos päästä. Nää ihmise sanova, et linnajuhlis pitäsis olla tavallisi ihmisi ja et Tarja hallituskaurel suvaitsevaisuus o ollu nollalukemis. Mää sano, et sinä päivänä ko tavallise klanipäät hakaristeissäs tanssiva mustasilmäiste alistettuje naistes kans linnajuhlis, ni mää iha vapaehtosest muuta yksinäs sinne autiol saarel. Sitä mää e tiärä kui kaua mää jouru siäl yksinäs olema.