Mää ole seurannu tota keskustelu tualt Venäjält niitte vammasist lapsist. Tää yks suasittu näyttelijär, jonka nime e muist, synnytti Downi syntroma sairastava lapse ja ylpiäst esitelly lapseetas laajast lehristös ja muutenki merias. Ensmäse kysymys oli ko laps synty, et viäräks se pois? Lääkäri piti tätä naist hulluna ko hää halus pitä lapses. Häne peräsäs o huureltu törkeyksi, ko hää o tämmöse iljetykse tuanu ihmiste ilmoil. Vammaste laste äirit käyvä hiakkalaatikoil leikkimäs lapses kans yäl, ko päiväl ei voi. Mut tää näyttelijätär viä vammaste assia etepäi, mut tyäsarka taita olla loppumato, mut jonku seki sarka täyty alotta.

Venäjä vammaste laste tilannet o heikentäny adoptiokialto Amerikka. Siält olla adoptoitu vammasiki lapsi. Orpokoreis lapsil o yleisest hyvä olo noi niiku päällisi puali. Vaattei o ja ruaka, mut mite mahta olla hellyyre ja kosketukse? Nimittäi ko Venäjä allekirjotti Yk:n laste oikeuksie julistukse, laste olo lastenkoreis koheniva rytinäl. Ei, siin mittä tekemist loppujelopuks sil paperil ollu, va sil, et hallitus anto mahtikäsky ja käytti sitä ainoa porkkana joka yleensä missä tahas maalimal käy, nimittäi raha. Jokasest lastekotilapsest makseta noi 3000€ vuasittai, erelletyksen et heit kuntouteta ja et heil o hyvä oltava. Jos tämmöse lapse adoptois, ni siit maksettais 1000€ yksityisel ihmisel, mut vammase lapse eivä kelpa eres kova raha kans. Kuka ei halua kummajaist, iljetyst, Jumala rangaistust.

Suames o helppo jossitella. Kaivella pikkase taaksepäi. Mennä ny 1950-luvul, jollo vammaste laste keskimääräne elinikä oli 10 vuat ja heit piretti peräkammaris, ettei kuka nää. Tiätyst oli sit kylähullu, jokka oliva niiku hyväksyttyi, mut piäni vammane laps ei ollu hyväksytty. Mite nee kylähullu sit tuliva, ni tiärä hänt?

Mikäli hunterata Suame tilannet ja esmerkiks omaishoitajie palkka raskaast tyäst, ni ei heitäkä arvosteta. Ei vammaste, sairaitte, höyrähtäneire hoitaja ol mikkä. Hoitaja ny o sentäs ihmine, mut see häne hoirettavas o taakka. Yhteiskunna varoi kuluttava taakka.

Miätitäs ny täsä viäl lääkärivala tehny ihmist tai terveyrehoiron koulutukse saanut ihmist. Kummakki ova koulutukses myätä luvanne, toine vala, toine etiikan kaut suajella elämä kaiki mahrollisi keinoi. Silti meilt löyty harmittava paljo nii sanottui ammattilaisi, jokka katsova oikeurekses valita potilaat joit auteta. Last ei nesteytetä, koska katsotaan, et hän on niin huonos kunnos. Kaks ja pual päivä lähes tajuttoman ollel sairalaletkuis oleval lapse tyännetä kuumemittari kainalo ja äiril sanota, et voitte mennä koti, vasto neurologi määräyst. Ensmäise epilepsia kohtaukse saane lapse äiril tyännetä stesolidit (epilepsiakohtaukseen tarkoitettu lääke) koura ja aika lääkäril anneta kolme viiko päähä. Näis tapauksis o semmone piirre, et kaik nää lapse ova olle kehitysvammasi lapsi. Mä kuulkaa takan ja alleviiva, et jos joku näistäki tapauksist olis ollu nii sanottu terve lapsi, ni toiminta olis ollu täysi erilaist.

Mä sano, et tämmösil lääkäreil ja hoitajil o oma paikkas helveti toiseks alimmal lautel, alin o varattu kaikil lapsi satuttavil ihmisil. Kosk heil o mahrollisuus ja vannotut valat elämä varjelemise. Missä ei luve minkälaisi elämi heirä pitä suajella.

Mää jutteli kerra yhre lääkäri kans, joka tuli kriisialuelt, misä oli nälänhätä. Hää sanos, et aika pia tottus siihe, et avu olles rajallist, kaikki ei voinu autta. Piti autta niit lapsi, joil oli mahrollisuus selvitä, lopu oli pakko jättä kualema äitis syli. Hää sanos, et ihmise ei pitäsis joutu Jumala asema ja vaik kualema tottus, ni koska ei saanu hyväksy sitä. Hyväksy, et monest ihmiste toimil aiheuteta valtava kärsimys ja väistämätön kualema toisel ihmisel.

Joku viisas o joskus sanonu, et kansakunna sivistykse mitta o se miten kansakunta kohtelee heikoimmassa asemassa olevia jäseniään. Ja se on totta.