Mää ole ny lukenut muutamast eri lähtest, et puut pitäsis sytyttä päält päi, eikä alta kaut, niiko mää teen. Uusimmas Pirkas oli justiinsa juttu ja sanotti, et alakaut sytyttämäl mää syyllisty päästöihi ja luanno tuhoamise. No jos mää näil meiti liäsil ja uuneil syyllisty otsonireiä tekemise taivaal, ni toki mää yritä muutta tapojain.

Meil o ensinnäki toi leinoliäsi, misä o verrattain piän tulipesä, mut see o ain syttyny ko nuare miähe miäli, ko sil o pikkase tult ja puut näyttäny. Latosi puut nätist lappeellas sinne ja pisti sytykepala siihe pääl. Porimatti o ain ollu pikkase ronkelimpa ja aika vaikeeks täsä homma teke se, et Porimatti o suunniteltu semmottos, et puut polteta pystyasennos. Hunterasi, et jos laita iha pikkusi puit lappellas ja tuli siihe pääl ja sit isompi pysty, ni kai se siit lähte.

Mää lähri tol mun pikkulenkil, minkä mene usiampa kerta päiväs, kun toi mun puutarhaletku o taas pikkase kipiä ja pitempi lenkki ei tul kysymykse. Tyytyväisen kattosi, et savupiipust tule savu. Kymmene minuuti pääst ko tuli toisest suunnast takaste, ei tullu minkäsorti savu mistä.

Leinoliäre puut oli pikkase mustunu päält ja siihe tyssäs, hais va tympiält. Porimatis oli iha sama peli. Ajatteli, et kyl se ny tartte lähte jos pistä pari sytykepala kumpaki.

Ei lähteny.

Oti puut pois ja laito yhre sytykepala pohjal ja siihe latosi puut takasi ja koht puale kummassaki uunis palo kirkkaha ilosest tuli. Ja otsoniaukko tule ny varmast, just meiti talo yläpualel.