Sillo joskus aikanas ajatteli, et mää e juur kirjota täst raskausajast tänne, va keskity iha toisi asioihi. Mut täyty sano, et see täyty pistä tiätämättömyyre piikki. Emmää sillo voinu ymmärtä mite kokonaisvaltaisest asia muuttuva ja erityisest kui kauhia aika täst kropallisest tulis. Ja ihmise o kauhia vaikia kirjotta mistä täysi ulkopualisest ko oma kroppa o kauhias myllerrykses koko aja ja jokane liike tartte harkita etukäte.

Mää ole kauhia ilone, et tänäpä mää ole ollu raskaana tasa 25 viikko ja see tarkotta, et vauva o tual sisäl minivauva. See o aikast kehittyny yksilö. Sil o valtava hyvä mahrollisuure jäärä henki nykyteknologia avul, jos jotta paha tapahtu. See paina semmose 800 ramma ja piänempiki voipaketi kokosi o jääny henkki.

Vauval o kaikke parha aja leikkimisi ja telmimise. See kontta, potki, heittä voltti ja nyrkkeile. Kohrus o tila ja vauva voimaile ja kasva. Kaik o niiko linnamäel pianoiskoos. Ja mää voi kerto, et mun sisäl o harvinaise vilkas tapaus. Ja oike ko napakast osu äire alavatta, tuntu et pissat lentä kaares ulos. Siis äireest.

Mää ole ny oksennellu enä semmose pari kerta viikos eli parempa mennä. Sit mul iski flunssa ja oli viis päivä aika out of games. Tänäpä pitki hamppai meni tyäpaikkalääkäri (juu meil o sunnuntaisiki) näyttämä mun onnetont jalkka. Kariko suvu jäsenil o sukurasituksen huano veresuanten seinämä ja paha suanikohju ova enemmä sääntö ko poikkeus. Niinpä milte jokane Kariko suvu naine voi heittä haave säihkysäärist jo nuaren ja säihky sit iha muute va. Nii mul o nyy sit tulehtunu pahast suanikohju ja kun mää teen kaik ain ni perusteellisest, ni mun suanikohju o nyy sit tulehtunu reire yläosast sääre keskiosa saak. Yli puale metri matkalt. Tee voi kuvitella kui kipiä see o. Leikata ei voi, lääkitä ei voi, tukisukat ja hirudoit fortte pinta. Jotensaki mun kropa kans tää homma o samalaist ko se kuulusa jäire polttelu. Luaja kiitos sai ylipuhuttu lääkäri päästämä mun töihi. See ny täst viäl olis puuttunukki.

Va katota ny. Murphy lain mukka tää pinnalline suanitukos muuttu pia syväks tukokses ja sit maatta jalka koho asennos sairaalaperil loppu saak. Tai no voi sitä sit trombiki lähte, jos lähte, ni sit ei tartte torenäkösest enä hunterata yhtä mittä. Paperi ova kyl kunnos.