Jumalaare, nyy se sit jo alko se taistelu The Talon pualesta. Mutta mää sano, et jos Olka kans alkaa kyntämä, ni kyntää saa......

Mää oti tänäpä semmose perusvakuutukse The Talo hyvinvoinniks, sit mää oti Forttumilt sähköki. Tiärättekstee, et nykyäs saa semmose sopimukse, et vaik joka kuukaus saa luke mittaris ja lasku tulee torellise kulutukse muka, eikä arviolt. No mää en tiänny. Nyy tiärä. Oti semmose.

Sit mää soiti puuklapie peräs paikallisel toimittajal ja see yritti ryästää mult sekaklapist 47€ heittokuutio. Ei käy, sanotti Ollikkalas ja tuanti 10€. Miäs selitti viäl kuusi- ja koivuklapi painoeroi ja palamisominaisuuksi (siis haloo!!!). Sit se rupes pilkkama muu ko kiiti tieroist ja sanosi, et juttele mun miähel. Sano, et miähelt täyty kysy, et ekssää itte osa päätöksi tehrä. Mää oli pikkase aika hilja ja sanosi, et anteeks??? Nii, ettet pysty itte päättämä. -Mää sanosi, et kyl mää pysty päättämä ja maksama nee puut, mutko puuliiteri o tavara täyn, et mää en tiärä kui pal sinne saa mahtuma ja mää en viitti vesisattese ni klapei tilata kastuma. Ja sil siunaamal pääti, et see äijä perkele saa pitä puus, mää maksa vaik kympi enemp kuutio, mut silt mää en ota.

Mää siin sit lauhrutteli ja eti hyvi sekavilt Salo kaupunki nettisivuilt vesilaitokse osotet, et mist mää saisi talos valmiin oleva kunnallistekniikkaa mittarit ja kunnaverkost puhrast vettä tulema, jätevesi mene jo ulos kunnaverkko.

Tää vesilaitokse sihteerikkö jumalaare alkaa väittämä, et mun tartte hankki lvi-suunnittelija piirustukse siihe kahten kappalan. Mää oli hiuka hämmästyny ja sanosi, et tommottas maalaisjärjel, jos tee ole ne putket sinne talo tuanu sisäl, ni kai teil ITTEL ne piirustukse o. Emmää tartte ko mittari, et tee saa tiato kui paljo mää sitä vet kuluta. Ei heil ol, ko tää Salo o vast nyy yhte liittyny. Mää sanosi, et ei see kuitenka mun onkelma ol, ei mun tartte tiätä misä teiti johtonne menevä. See yhristi mun pulju johtajal ja seliti sil sama litanja. -Juu see maksa sit 1200€ puhtaast verest ja 1200€ jäteverest. Jumalaut ,pokkan näi sano vesilaitokse johtaja. Mää sanosi, et kyl see o just ny ni, et mää en ala maksama 2400€ 15 minuuti tyäst. See sanos, et siin o ne venttiilitki. Mää oike ärähri, et olkko va, mut kertalles maksetus mää e 2400€ maksa, vaik olis mitkä venttiili. See sanos, et onk mul kuitti?? Mää sanosi, et mul o sopimusjäljennös ja see o semmottos, et täsä o hinnat eritelty 21000 markka ja tuatteet o toimitettu, et emmää usko, et pyhäst henkest tänne olis jätevesiputke ja puhras vesiputki talon sisäl veretty. See kysy viäl kuitti ja mää sanosi, et kyl see o ni, et jos lakiki sano 1990-luvul et 10 vuat pitä kuitit säilyttä, ni turha pyytä 19 vuat vanha kuitti. Sopimukse täyty riittä. Ja se et putke ova olle tosa paikallas viimese 18 vuat.

Mää laito sen sopimukse kopio menemä ja saatans okcså jollei sitä vet ala tulema, ni mää haasta ne kaik kuluttajasuaja oikeute. Saattana!!!!