Huamasikstee kettä mennä viikol, et lapse poskee koskettamine o seksuaalist häirintä. Ja kouluis nyy sit oike hunterata, et opettaja eivä saa koske ollekka lapsee. Nii et ekaluakkalainen siin voi sit itkee tihrutta koulu pihal ja opettaja huutaa siält kahre metri turvaraja takan, et "ei  mittä hätä, elämä o kova, pare tottu nuaren va".

Mää huama nyy et mää ole enstekski pedofiili, sitte mää ole hyväks käyttäny vanhuksi, vammasi, miälenterveyspotilai, alkoholistei ja muute va heikoil olevi. Mää ole ilmesest ni alistanu nää ihmise, et kettä ei ol viäl valitust tehny. Jumalaut mää ole paatunu.