Nonni, äkki siin viikko sit viärähtiki lomailles omas mökis, The Talos. Aikast hyvi see o saatu läjä, vaik yksinäs Äijö o sitä puurtanu. Parisuhte pääl tää o ottanu kaikkest enite, mut eilä ko maatti viärekkäi seljälläs käsi käres, ni kyl siin voi rauhas huakasta, et o tää ollu vaiva väärttii. Mää oikeestas nukkusi tonne keskiviikko saak. 10-12 tuntti öisi ja 2-3 tuntti päivisi, univelkka ja väsymyst oli sewwert. Yriti mää lenkilläki käyrä, mut olo oli lähinnä semmone, et lenki tehti autol. Salo torikaffel, Perniö kattoma ja semmost piänt. Rantaki ajetti muutama kert kala ja lintui kattoma, vaik sinne ei ol ko kaks kilometri. Ja saaplari see kamera ei ol koska fölis silloku sitä kaivata. Ensmäsel kerral joutse pariskunta ui iha pari metri päähä ja piakkos tuli kanadahanhi pariskunt, kaikkines lintusi ponkatti 3 kyhmyjoutsepari, 1 kanarahanhipari, 1 kurkipari pellol ja paljo pikkusilintui ja tipusi.

Oliva lahre toisel pualel, ko pääsi kamera fölis toise kerta rantta. Ilta oli kaunis ja Äijö sai suure särje pohjaonkel, mut heitti sen sit takasi mere.

Meri sula kova vauhti. Talo pihastaki o lumi menny 75cm vallist ales viiko aikan.

Mää sit hunterasi, et noi omenapuutki pitä leikata ja kävi lainamas välinei tolt Mr. Dragoni äireelt, mikä o ammattipuutarhuri. Täsä nee ova enne leikkuut, valaistus o vähä huano.

Ää tost ny mittä sa selvä, mut piäne terästykse jälkke..

Nee näyttivä tält. Ero ei kyl kauhiast huama, mut ainaki vino pino poltettava risu tuli aikaseks.

Jos ei muust, ni maast olevist jäljist huama, et jotta o puire al huajuttu... Ko mää leikkasi, Äijö korjas ilmatteks saamas hajone vetävä ruaholeikkuri.

Mitä CRC:l saa korjatuks, ni si see vehjes o loppu. Tää saatti komiast toimima, mut mee mentti viäl Helena jääkiakkoilijaa tapama rautkauppa ja ostetti uus vetävä/keräävä leikkuri. O sitä maat meinas sewwert, et kyl siin paril leikkuril saa huhki kuitenni. Mää laito sit sorme multta ja pisti pikkase keväilo puutarha/pihal, saas katto kui näil käy, jos pakkast tule viäl kovast.

Orvokei kaivo kanne pääl ja narsissei portail.

Ikeassaki mee pyärähretti tiistain, mut ei siit mittä. Äijö oli naama norsu vitul ja mul oli veresokeri matalal, et ei see ollu mikkä hupimatka. Mut ihana uure patja ostetti ja kyl niis kelppa kölli!!

Torstainas mää oli kaikest touhuumisest väsyny ja lämmitteli siin sauna, tein pizza ja sit sain päähäs, et tartte lähte bruukikoskel kattoma mite kevä eristy. Mentti autol..

Ylävirrast.

Ja alavirrast. Matildas ja Teijol ylipäätäs o louhittu ja jalostettu aikanas järvimalmi. Järve ympäril ova oikke rautpitosi. Täsä o koske pääs näkyvä valimorakennukse, josta vuarelt keppi ja kivi, nää ova uurempi taitava olla 1930-luvult.

Talo remontti o hyväl mallis, niiko jo sanosi, mut vessa o viäl pikkase vaja. Ja tee voi kuvitella, ettei meiti suhtes ol enä mittä salattava tai hävettävä, kaik intiimeimäkki o nähty ja haistettu

Vessa o ilma ove ja seinä suara ko tulla eteise. Mää toivo, ettei tää pysyväks ratkasuks..

Viäl viiko Äijöne: Mää oli tehny lihapulli ja laittanu niihi reilumma kerra sipula. Mul siit sipulast alkka vatta kiärtämä ja piaruvaiva ova melkose. Äiree soitti sit ko ol Maximukse vahtin mun koros, et tääl Olgal haisee, mut hän ei löyrä mittä hajulähret.. Äijö tokas siihe, et, ei kai, ko se o tääl..