Mää ajatteli, et tää loki kaipa piänt piristyst, ni aloteta ny uus kategoria, nimittäs tost parisuhtest. Mää ole aikasemminki sivunu mont kerta sama assia, mut nyy se saa iha oma palstatilas.

Parisuhre o mun miälest kuiteski paremp assia, ko pari suhret.

Tänäp Salos oli markkina, nua joka syksyse hullu päivä, joka saa sekasi yhre jo toise, nuarest vaari. Mää ole jo aikasemmi sanonu, et Salo markkina ova ehk feministisemmä markkina koko maas. Jos naine halua, ain sa ja melke iha mitä va. Äijöki oli anoppis ensi junal viänenä antautunu markkinoire viätäväks.

Ko mää pääsi töist, oli korttelikuppila meininki noussu arvo arvaamattoma ja tunnelma alko pikka hilja olema katos. Kaitsu pulputti vanha kunno meklari tapa ja juamaa virtas tasasen hanast tuappi. Määki hunterasis ottavani yhre markkinapunaviini, mut just ko mää pääsi niiko hollil, ni naapuri Armas soitti ja sanos, et nyy käännetä ryytimaa. Eikö Äijö auto, 8 pusu markkinakojust (karamälli) ja suunt koht Matilta.

Marmati Äijöl juaruist markkinaolusist sewwert, et miäs kiukustunen vaati hakema bensini Perniö ABC:lt, hää aja nurmiko, just NY. Armas ajeli hianostas ryytima ja ens kevä Helena kelppa tulla heittämä kalkki tykö ja laajentama mansikkamaat. Armakse lähretty mentti sinne ABC:l ja onneks siin o Alko samas syssys. Hain nimittäs, Äijö tankates, ittelleni pullo kunno ranskalaist märäntynyt rypälemehu, HobNob nimeltäs. O oikke hyvä, kannatta kokeilla, hinta/laatu suhre o kohrallas.

No kaike tän mäkätykse jälke (ja pikkuse murjottamise) Äijö ajo erelles kiukuspäissäs parhais farkuisas ja paitapuserossas pihamaat ja mää istusi Rinsessana punaviini siamaile tarkastelemas tyä jälkke.

Eilä oli semmone päivä, et mää pelkäsi kauhhiast murhaja. Nimittäs o semmone homma, et mee Äire kans kumpiki lueta Jo Nesbon Lumiukko-kirja ja peljätä ni kauhhiast. Äire soit ja sano, et hää ei uskal nukku enä ko valot pääl ja mul o ollu vähä samamoine olo, ko illal ole kirja laittanu yäpöyräl. Siin kirjas o sarjamurhaja, joka murhattuas teke lumiuko pihal. Eilä mää sanosi Äijöl, et pitäsiks jättä etese valo, ko muu pelotta, et murhaja seiso mun sänky viäres. Äijö murahti ja sanos, et siält ny kukka tul, lopeta tommoste kirjoje luku, jos pelotta.

15 minuutti oltuain mää tönäsi Äijö uurestas ja sanosi, et jos kuiteskis laitettas se valo... Äijö murahti, kääns kylke ja sanosi et EI SIÄL OL LUNTAKA..