Ensin VALIVALI osasto.

O se sit kumma ku yrittä käyrä ihmiste lokeil ja jättä kommentti ni ei käy. Ei sit ni millä. Mää ole näemmä poistanu jopa oma kommenttini erellisest postauksest. Kyl mää tiärä, et mää ole ollu viimese viis päivä kippiä, mut emmää tiänny, et mää päästäin oon vial. No tää vuaratus ny o va tämmöne. Blokspotti e kuitenka vaihra, ko inho niit invalirisanoi ja varmistuksi. Sen vuaks e muuto siäl kommentoi, ko iha pakost ja pakko mu o harvo. Et sorry blokspottilaise. Nii mää oli kauhia kipiä viis päivä, see oli iso valivali. Onneks ny pikkase helpotta ja ensmäist päivä oli tänäpän töis. Kyl kovi hiljane ja väsyny oli päivä. Lastetauri vetävä tämmöse satakilose aka iha tsippi.

JIHAAAAAAAA!!!!!! osasto.

Nii mää olipa tänäpä töisä ja tänäpä oli sellattis kohtalopäivä, et Raha - automaatti - yhdistys julkas avustuskohteensa. Määki saa nimittäs palkkani siält kaut. Kolme vuare projekti o ohi pari viiko kuluttu ja jatko toivotti. Ja kolmat kokopäiväst tyäntekijä, täyspäisyyrel ei ol ni väli.

Ko haeta avustust, ei kannata pitä kynttilä vaka al, kosk mahrolline avustusmäärä o yleensä o ain piänemp, ko pyyretty. Meilläki oli tehty tiätyst realistine, mut kuitenki aika runsal kärel pyyretty anomus. Mee saatti 20000€ enemmä mitä uskalletti toivo ja bonuksen sopimus tuli vuasil 2011-2014 eli neljäks vuareks olis tyätä tiaros. Mee saatti pikkase paremmi ko muut Virma haarakonttorit, mut kyl mee olla töitäki tehty. Kehitetty, hoirettu, hoivattu, luatu uut tuotantomalli ja lopultas päästy pilottihankkese rahikse maalima. Viime vuan mää oli väsyny tähä aika vuarest tehryst tyäst, tänäpä mää e ol ni väsyny, mut täyn toimintatarmo. Kosk jos o kohreltu pikkase ko kirsikka kermavaahro pääl, ni se tiätä sitä, et töit pitä puske kaht kauhiammi, et kirsikkan pysy. Enkä mää osannu jännittä, vaik toise oliva maha kural. Mää ole ni hullu optimistine ja yksoikoone, et mää ole sitä miält, et ko joku juttu o lähteny vauhti, se toimi, se säästä raha ja se o tulevaisuure juttu, ni kui see voitasis lopetta?

No abropoo, onnellisi o pankki, jonka lainaerä ova taattui seuraava neljä vuare aja, jos Luaja sua ja miks ei sois?