Mone ihmise miättivä, et jos sais lottovoito, ni mitä mää sit tekisi ja mimmone mää olisi. Antasiksmää rahaa esmerkiks köyhil sukulaisil, vai röystäilisiksmää vai mitä mää tekisi. Mää huntera aika use semmosii asioi, et jos mää osasi laulaa tai jos mää osasi tanssii tai mul ny olis joku erityistaito, jos mää olisi iha maalima paras. Mimmone mää sit olisi?

Nyy mää ole hunteeranu semmost, et jos mää olisi kaunis. Mimmone mää sit olisi. Mun luanne o tommone ylpiä sorttine ja aika päkkiki mää ole. Mää ole tullu siihe tulokse, et Luaja o suajellu mua vähemmä kauniil ulkomuarol. Mää voisi olla kovi ikävä ihmine, jos mää olsi kaunis. Mää luule, et mää voisi olla aik täyn itteetäin. Tai en tiär, jos täsä samas suvus ja kasvuympäristös olsi kasvanu, ni olisiksmää sit kuiteska. Mut ei vara venet kaara, pare olla va vähä niiko tämmöne kirko seinästä revästy perkeles.

Mää ole ain ollu kaveripiirini rumi ja lihavi, mut see mikä o ni, useimmite parhaimmal ittetunnol varustettu. Mää en ol koska ihmisi luakitellu ulkonäö mukka, va mul o kelvannu kauniit ja ruma ihmise samal taval. Mut tempperamentti, karisma, älykkyys ja huumoritaju o ratkaissu onk meist tullu kaverei vai ei. Mul o kaverein ihmisi, jokka ova tehne mallitöit ja ole mää seurustellukki semmose miähe kans, joka oli ko maa pääl laskeutunu Lucifer ulkomuaroltas. Oikiastas kaikki miähe joitteka kans mää ole seurustellu, ova olle kauniit kasvoistas, sitä e tiärä onk niis mittä muut kaunist ollu ;D

Yhteist niil kauniil ihmisil o ollu, et nee o ollu ulkomuatos vankei. Nee ei olis halunu olla nii kaunei, vähempiki olis riittäny. Tää Lucifer esimerkiks sanos, et hää o iha vapaat riista koko aja ja kun hää istu vaik kahvel kahvilas, ni tuntemato mummo voi tulla silittämä hänt ja sanoma, et kyl sää ole kaunis poika. Kuka ei ota vakavissas kaunist ihmist.

No sanota, et kauneus ja järki ei pysy samas pääs. Tostaki mää olisi pikkase erimiält, mut sanota et jos ihmine o oike saapas, ni o pare, et see raukka o eres kaunis, tai rikas. Rikkail ihmisil ei ol väli onk nee kaunei tai viisai, raha kompensoi. Mää olsi kyl miälelläin rikas. Mut kummone mää sit olisi?

Kyl maar see o pare et mää ole tämmöne enemmä hevose näköne ja köyhä. Luanne mul o kuitenki aik hyvä. Ystävälline, nauravaine ja muutonki hyväluantene. See o aik hyvä juttu.

Poikaa mää kattele, et sil killisilmäl taita olla viänti vanhempan. Jos ulkomuaroltas tule pappasas tai isäsäs, saatikka käytökseltäs. Voi ko sil tulis järkke päähä kans. Mut taita mont tyttölast viäl viärittä suuri kyyneli sen taki, tai mist mää tiärä vaik poikalasta. Ja äitee saa syrä kylmän orotta yä hiljasin tuntein.

Mää ole täst aiemminki kirjottanu, mut raskaus ja synnytys muakkas taas kroppa ni pal, et tämmöse ajatukse pönkevä taas pinta. Mahtaaks mul tulla joku riisi??