Muu muistetti Turust saak tänäpä kirjeel ja turkulainen Anneli pyysi muu selvittämä suhteeni tiättyihi asunto-osakekirjoihi ja niire luavutukse.

Anneli täyty ymmärtä moni tavoin, tyäskenteleehä yhres Suame ikävimmäs ja kuivimmas paikois, nimittäs The Verotoimistos. Ja muuto kustannussyist näemmä kirjeki tule mustavalkosin, et toimisto logoki ei ol enä vihriä. Sen saa vastaanottaja kuvitella iha itte.

Kirjeekki o nykyäs muutettu hiama ystävällisempä suunta. Keskel piänel präntättynä oli teksti: "Opastan tarvittaessa selvityksen antamisessa." Siis ei mielellään tai mitenkään ystävällisesti, mutta kuitenkin apua on saatavissa.

Soitin Annelille ja ikävä kun olin, niin perjantaina kymmentä minuuttia ennen työajan loppua. Annelilta lohkesi opastusta seuraavanlaisesti: "Esimerkiksi voit vähentää tulonhankkimiskulut tässä sijoitusasunto asiassa. Asia selvitetään vero.fi sivustolla tarkemmin ja jos haluat maksaa tämän veron etukäteen, se on mahdollista, voin lähettää sinulle maksukuitin."

Anneli, Anneli, sää ei muute tiärä muutamaa asiaa. Ensinnäki sää puhu henkilö kans, joka o vuasie varrel taistellu moni tavoi yht rapsakoire tapauste kans ko sun erustamas tuiki tarpeelline virma. Mää tiärä, et kaik Verotoimisto, Työ-ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen tyäntekijät sitoutuva käymä "Helvetissä o oma paikkansa meikäläisille"-kurssin, joka o valtionlaitosten asiakaspalvelukurssi. Mää alustavast sääli kaikki, jokka saareks näkkäri joutuva näihi korkeakoulutust vaativi erittäi matalapalkkasi töihi.

Toiseks TOP3 kirjastooni kuulu vuasittain "Henkilöverotuksen käsikirja" tän vuatine painos o 2010. Tää kevyttä iltalukemista tarjoava opus ei o ku 880 sivu paksu piänt präntti eli oikestas aikas piis-of-keikki. Toine vastaava teos o Kela vuasittaine muutoksehakukirja, mut see ny iha tommottas harrastuspohjalt tyät varte ja kolmas sosiaalilainsäädännön opuskirja tai sitten RAY:n proojektirahoitukse ABC.

Ja Anneli, mää muute hunterasi, et mää e taira maksa sul muuto latiaka täst asuntokaupast. Vaik kyl siihe taas muutama hetki viärähtä, et saan tän oma rönsyilevä tekstini tarpeeks rapiaks ja kuivaks. Nyy nimittäs oli semmottos, et pyyretti vapaamuatone selvitys ja kaikkiha sen tiätä, et koiral o puhuttava koira kiält, ihmisel ihmise kiält ja valtiovirkamiähil valtiovirkamiäste kiält. Täält kyl pese ja linkoaki tarvittaes.

Ni ja loppukaneettin taira toivotta viäl oike hyvä ja riahakast pikkujouluaika. Kaikki sen tiätä, et sen tiukimma nuttura omistaja ova niit pahimpi, eiku siis, sivistyneinpi juhlijoi.