Psykologi Tony Dunderfelt: ”Nainen kaipaa vahvaa miestä”

"Moderni nainen haluaa tulla seksuaalisesti avatuksi. Tähän hän tarvitsee vahvan miehen", toteaa Tony Dunderfelt, joka uudessa kirjassaan hahmottaa parisuhteen kolme kehitysvaihetta.

Vihdoinkin joku sanoo sen ääneen: parisuhteen on aika kehittyä, jotta seksuaalisuus kukoistaisi! Erityisesti kehitystä kaipaa miehen kyky kohdata modernin naisen muuttunut seksuaalisuus.

– Väitän, että nykynaisella on kaksi vahvaa tarvetta: halu tulla seksuaalisesti avatuksi naisena ja tarve omaan aikaan eli itsensä kehittämiseen, toteaa psykologi Tony Dunderfelt.

– Vaiettu salaisuus on, että naisen seksuaalisuus ei pitkässä parisuhteessa aina käänny omaa miestä kohti. Vaikka seksi ei makuuhuoneessa maistuisi, naisen seksuaalinen maailma voi silti olla vireä. Miehen on tätä vaikea ymmärtää, sillä hän tekee mielestään kaikkensa naisen hyväksi.

Juuri siksi – jotta mies voisi ymmärtää enemmän – Dunderfelt on kirjoittanut aiheesta kirjan Parisuhteen kemia. Kirja on vahva puheenvuoro uudenlaisen parisuhteen puolesta.

Tämmöse kirjotukse mää luvi viimesest Eevast. Muu sit alko kauhjast hunteeruttama tää teema ja muutama päivä mää ole sitä ny mutustellu. Mää ole nimittäs aika samaa miält Tony kans, täst nykynaise seksuaalisuurest. Seksuaalisuurest kirjottamine o kuitenki sellane temppu, ko valelis ittes hunajal ja menis sit mehiläispesä allergisen sohima.

Mää luule, et see mikä o hyvä seksi, tai hyvää seksuaalisuut tai mimmone o seksuaaline ihmine o aikast laaja kirjo. Oikiast mää usko, et hyvä seksii o niimppal, ko seksi hunteerijoi o. Jonku miälest hyvä seksi o ko ei ol seksi ollenka ja joku halua pikapanoi harva se hetki ja mahrollisimma mone kans ja joku taas pitkä hehkutust ja ain va sen sama kumppani. Vaikia siin sit o vetä keskiarvo mikä sitä hyvä sit o.

Yhrest assiast mää ole harvinaise sama miält Tony kans, et miähil o vaikia. O vaikia olla tasaverone kumppani, herkkä pehmoisä ja kasvattaja, kukkulakuninkas kavereil ja vaimol sängys irstas lualamiäs, mikä viä jala alt. Mää ole nimittäs sitä miält, et ainaka pehmoisä ja täysi tasapäistyny, -verostunu kumppani, ei mun jalkka liikauta viäl minnekäs. Emmää ny parha kaveri kans halu ol sänkys. Kyl seksuaalisuus o ni alkukantane viätti, et mää halu mu lualamiähe tuleva ja ottava, eikä pyytelevä anteeks ny, mut häiritteks, jos mää ny vähä tähä nännipäähä kajoa..

Mää oikiast vast käsiti Tony artikkeli jälke kui vaikia o olla miäs, esmes mun miäs. (Mää ei väitä, et Äijöl olis vaikeuksi tän suhte, sen taki hää o mu miäs.) Ja mää ymmärsi pal paremmi miks miähe täytty välil otta oma aika ja lähte leikkimä tartsani toiste miäste joukko, vaik sit tuliski mokattu vähä samo, ko teini-ikäsen ja yleisemmi sen alkkomahooli kans. Sillo ko elä tämmöse vahva ja ittenäise naise kans, joka jukurina halu pitä oma miälipite ja o joka paikas, et mää itte ja mää ole oikias ja kato nyy mä oppisi tän laura sahamise naiste puutyätunnil, emmää suu tartte. Ni milläs nykymiäs enä näyttä oma ylivertast osamistas? Sit kauhja juttu, see naise pualisko yht äkki saa jonki sorti paniikki-parku-väsykohtaukse ja sit pitäski ol vahvana lohruttamas, vaik see just sano, et see osa ja teke kaik itte.

Suamalaine naine tartte oma aika ja mahrollisuuksi päättä omist ja perhe assioist ja kuitenki see halua, et miäs o turvallisen muuri naise takan. See o lehris sanottu mone kerta, et naise täyty otta vastu omast seksuaalisuurest ja omast tyytyväisyyrest sänkys ja ny sanota, et se o kuitenki miähe tehtävä se tyytyväisyys. Ja tiätenki sil pelol, et tyyryttömätön naine otta ja mene ja otta sen oma ruumi tyytyväisyyre haltuus. Kyl tää ny o vaikia assia ja jos tän kirja olis kirjottanu Tina, Tony sija, olis Tina ollu järkyttävä feministi ja miäste alistaja. Mut tiärättekste, kerranki mun miälest joku oli osunu asia ytime. Naine halu olla riippumato, mut sängys riippuvaine miähest. Naine halu koke et oma turvalline miäs o himokas köyrijä, jonka koko olemassa olo o valjastettu naise seksuaalisuure tyyryttämise. Ja mää sano, et henkisest ja ruumiillisest tyyrytetty naine ei ol menos minnekkä miähes luat. Miks lähte merta eremmäs kala?

Mää nuarempa, ko oli siäl kapakis töisä, kuuli ja toristi mont juttu miähe seksuaalisuurest. Siihe sit kerra tul nuar kukopoik, joka alko kehuskelema viime yä vallotuksel ja mitä oli oike tehty. Miäs vaahtos tyytyväisyyttäs ja sanos, et naineki oli sit jääny nukkuma väsymystäs. Ko iha varma tää kukopoik ei ollu, oliks kaik kuullu ni hää suure ääne toristi viäl, et kuutee kertaa hää oli pannu. Siin sit vähä varttuneemp miäs nost päätäs lehre luvust ja totes rauhallise vakaal äänel, et mitä sitä kuut kertta panema, olisit pannu kerra kunnol.