Mää ole ny varsinaise vakuuttunu siit, et noi pankkineirit ja -herrat tekevä ittestäs tyättömii seuraaval viisvuatiskaurel.

Mää nimittäs yriti päästä tänä oike ihmise juttusil koskie mun laina-assioi, tonne osuuspankkisse. Mul on viimese 15 vuat palvellu sama Pankkifrouva ja assia ova ain järjestyne ja olle klaaris. Mää hunterasi ensi et lähesty hänt sähköpostitse ja vara sit samal aja, ko yleensä tartte kirjotta nimes alle paperi, jos jonkisorti pankkiasioi hoita. Pääti sit kuitenki varata se aja suara hänelt ja sopi et hää teke paperi valmiks ja mää tule allekirjotta.

Mää soita pankinumero, jost mul sanota, et hee yhristä ajavaraukse. Ajavaraukses oli Matroona, joka sanos, et ehei se ny tommottas men, et ei nykyä käyrä pankis. Mää sanosi siihe kovi hämmystynest, et ei vai? Juu ei ko säästä mun aika ko mää teen hakemukse netis ja hee käsittele sen tääl ja vasta mul sit sähköposti. Jaaha, mää sanosi ja yriti piipittä, siit allekirjotuksest, mut ehei, nykyä enä mittä allekirjoteta, ko o sähköne allekirjotus. Mikä? No sähköne allekirjotus. Sewwerti mää oli räkä pääs tän flunsa kans, et mää e heti ymmärtäny, et ne o ne availuvu, mitä nettipankis käytetä. Mää yriti sit viäl piipittä, et mää ole ain asia hoitanu tän Pankkifrouva kans, et voitas sit muutki pankkiassia katto samas. Ei se käy, kun mun tartte ensi yrittä sähkösest ja sit jos mää e tosia osa, mää voi saara atk-tuke ja sit vast mee voira varata sul aika Pankkifrouval. Ai jaa, no jos mää ny sit...

Mää sain asia hoirettu nettipanki kaut ja se oli itteassias aika helppoki, ei siin mittä. Mut pikkase muu harmitti, etten mää pitkäst aika nähny sitä Pankkifrouva, ko olisi voinu sen kans kuulumisekki vaihta. Matroona ilmotti, et pankkihenkilökunnal o kiire ja ko mul o kiire, ni säästä aika ja varsinki mun aika, ko mää mene sinne netti. Sitä mää sit va, et mist see Matroona tiäs, et mul o kiire? Pankkineireil o varma kiire, ko koko aja ne joutuva vastama niihi internet kyselyihi, et ei käy tai sit, et mite oikial taval käytetä sitä internet pankki. Voi olla, et pankki neireilki joskus voi tulla semmone olo, et mialummi palvelis asiakast iha kasvotuste. Ja kyl siin voi Perähikiä Mummuki olla pikkase kummissas pankkireissul.