Mää ko olen ammatiltani tälläne sossutätine, ni vaik maalima mene hurjempa suunta, ni mun täyty kuitenki luatta pohjoismaise hyvinvointi yhteiskunta, vaik sanova ettei semmost enä ol. Ilma et mää ole kauhia paljo maalima kiärtäny, ni voisi sano, et kyl meil kumminki semmone o. Mee saara esim. iha vapaast haistatella terveys- ja sosiaalipalvelui ja mee saara jopa itte vaikutta siihe ketä mee äänestetä meiti asioist päättämä.

Mää ensi paasa täst äänestämisest. Naiste o varsinki kovi tärkiä käyrä äänestämäs, ei ol mitenkä sanottu et see olis ittestäs selvyys. Saatikka, et saa iha vapaast valita jonku numero siält listast. Äänestämät jättämine ei ol eres protesti, se o kunnialoukkaus niit ihmisi vasta jokka o taistellu vapaa Suome erest. See o iha turha parku, sillo ko o paskat housuis. Saas ny katto jos nee persu sit pääsevä valla kahva, onk nee parempi ko muut. Mut jos uhota, eikä äänestetä, ni turha paukutta sitä leipäläpetäs. Äänestämine o miälipiteen antamine, eikä sitä miälipiret tartte eres muil jaka, jollei halua. Mää äänesti mun miälest viisast miästä, jolla oli toki heikkoi kohti, mitä mää e ni allekirjoittanu. Mää kuitenki halusi anta ääneni ihmisel, jollo laaja näkemys ihmiste kärsimyksest, sairaudest ja joka puolusta niitte äänt, kene äänt ei muute kuka halu kuulla. Ja ihmist joka pitää suamalaise julkise terveydenhuollon puolta. Ja tämmönenki ihmine sit osus mun silmä nimittäs Juk-ka Kärk-käi-nen, joka on mun miälest viisas ihmine. Viis pualueest tai muust. Tai oikeestaan mää en ol ikän äänestäny Va-semm-is-to-liitt-oo, joten mä tein ainakin jotain toisin, kuin aikaisemmis eduskuntavaaleis.

Julkisest terveyrehoirost mää sai tänäpä ni positiivise kuva, ettei mittä. Henkisest mää oli varautunu pitkä jonotusaika ja tyly kohtelu ja epämukava penkki. Penkki oli epämukava, mut sisäl pääs 10 minuutti etuaika ja sitä enne oli syränfilmi ja verepaine otettu. Lääkäri oli ammattitaitone ja otti ihmise kokonaisuutena huamio, eli kyseli myäs henkise puale ja muut. Mun täyty sano, et ku mul oli negatiivine kuva arvauskeskuksest, ni tän päivä jälke mää ole jopa ylpiä siit, et Suames o tämmöne järjestelmä ja ylpiä niist ihmisist jokka tyäskentele siäl.