Nii sitä vaa, et henkis olla, mut o nii piru kiirus, etten mää ehri kirjoittaa teil mittä, enkä mää ny tarkoota, et teiti elämä olis vaa mun kirjotuksist kines. Kaks postaust kiertää pääs, toine o nykyelämätilanteest, joka o ny käymisvaihees, rosenttei o vast parikymmene paikkeil, ett anneta käyrä viäl hetke ja toine o Marina haaste-kirjotus. Kaikkeen mää viäl ehri ehkä juu, mut enny. Et kauhhia mukava juhannust vaa, älkkä jättäkö tekemät tai nauttimat mittä, minkä määki tekisi. Oma juhannus menee kehäkolmose eteläisemmäl puolel, mut siit myöhemmin.