Mää ole kertakaikkisen kyllästyny tähä remontoimise ja siihe, et jatkuvast o toise armoil, millo sähkäri, millo minkäki remonttireiska ja tunnusta mää senki, et muu otta kauhiast päähä, ko en tul toime ilma Äijö. Mää ole iä aja tottunu seisoma tiukast omil koivil, enkä ol tarvinnu appu tai jos ole, ole sen rahal kuitannu. Ja nyt mä ole kiusallise riippuvaine Äijöst ja mää en ol parisuhtessaka koska ollu riippuvaine kenestäkä. Mut see olis toise tarina aihe. Remontointi todellaki otta parisuhte pääl, jos toisaltas lujittaki sitä.

Viime viikoloppu huamasi, et kellari "pumppuhuanese" oli tullu vettä lattial. Hunterasi, et se o varma siit, ko olla kovi kasteltu nurmikkoo ja muut kaivoverel, et see vanha kaivoputki vuata josta. Hätä ei siis ol, jollei kaivopumppu ol pääl. Mää en sitä olis huamannu muuto, ko et seinä viäres oleva pahvi oli kastunu. Meil o väliaikas ratkasun siäl betoni pääl Iso-eno antama puutrallit. (Mikä onni, ettei olla ehritty alakerta remontoima!!!!) Eilä aamu seisosi suihkus ja vesi alko nousema viämärist ylös. Okei, kiljusi Äijöl, et viämäri o tukos. Äijö vastas, et see tais hörpätä va vähä ilma, ko hää veti vessapöntö sama aika yläkerras. Mut illal sama homma toistu.

Sanosi aamul Äijöl, et see viämäri ei verä. Äijö rupes hunterama ja sano, et jos se "pumppuhuane" vesi ja tää o liitoksis toisiinsas, ni see tarkotta, et viämäri-/salaojaputkityät o tehty päi perset ja talo kellu vesipatja pääl pahimmillas. Ja se tarkotta sitä, et kellari lattia täytyy piikata auki ja pahimmas tapaukses kaiva salaojaputke esil. Ei mee sit enä loppumatkal mittä juteltukka. Oltti aikast hiirehilja. Käyti hiljasure vallas kahvel toril ja mun tyäpaika eres mää kysysi Äijölt, et voiks meiä talo romahta. See hänt nauratti ja sanos, et, no ei, mut pitkä senti see maksa ja eritote see tarkotta viäl kova remonttirutistust. Mää melke pillahri itku. E raha, va se remonti taki.

Töis mää joutusi sewwert kova mankeli, et talo hualet jäi kakkoseks ja tyäpäivä loputtu olinki jo rauhottunu. Pääti, et jos see o tehtävä, see tehrä. Sit o koko huushollin suuret remontit tehty ja mää saan kölli talossain seuraavat 40 vuat tekemät mittä.

Koton ehtol Äijö meni ensmäitteks tarkastama salaojaputkie juaksutusauko ja sanos, et valtavast sielt o tullu vettä, mut vesi virta iha hyvi, et siin ei ainaska mittä tukost näyttäsis oleva. Meil o öisi satanu suht runsastas lähiaikoin. Sit hää kyttäs maapäällise putke suun ja sanos, et täsä o nyt jota outo ja sanos et men vetämä vessapönttö sisält. Mää veri ja hää huus, et nyy o omituist, mite salaojaputkis vesi nouse, ko vessaa veretä. Harmaavesi ja sarevesi ei saa ol tekemisis toiste kans, kummallaki o omat putkes. Hiuka aika hää hunteras ja veti siält törpöst poies letku, joka johta katolt rännei pitki sarevere sinne salaoja. Letkus oli silkka ihmise paska!!! Jumalaut, talo erelline omistaja oli meil esitelly putke iha vääri ja tää putki eli harmaavesiputki oli kiältämät viämäriverkosto suhte hiama ouros paikas.... Ok, katolta tullu letku pois harmaavesiputkest ja paska pääsi taas liikkuma vapaast ja kellaris ei viämärist vesi noussu.

Äijö otti kaivopumpust paineet pois, täyty Sesile Huru kans hunterata mitä ens vuan tehrä ton kaivosuhte. Sähkäri saati paikal ja lauvanta meil pitäs olla kellaris paikallas ilmalämpöpumppu ja kuivatus voi alka. Kai tää taas, vai melke sattuski.