See oli monel taval haastava vuas. Oli remonttii ja asunnomyynti ja auto osto. Häit ja hautajaisi. Iloi ja surui tyäs ja koton tasapualisest, semmottos ko pitä ollakki.

Ko vuas vaihtus mee posautetti kuahuviinipullo avoimeks ja suurelti ja vannotti rakkaut viäl tähänki vuate. See o helpompa tehrä semmone yhre vuare sopimus kerrallas tähänki assia, niin ei jouru sit force majority- tilante sattues häppemä, ainaka kovi paljo. Joskus ko se rakkaure ylläpitämine voi tuntu kovinki hankalalt eres viit minuutti samas tilas. Täyty niiko otta etäisyyt, et huama taas rakastavas. Mut noi sit noist jorinoist, ei tämmöne kankia varsinas-suamalaine akka, ny paljo lemmest lurittele. Siin se o, itte sen o valkannu ja siihe o tyytymine.

Rakkaurest ny sewwert viäl, et mee saatti kutsu häihi uure vuare aatton. Äijö tytär oli päättäny mennä lapses isä kans naimissi. Pappi piti komiat puhe ja morssiuspari oli kaunis ja heiti piän poik vaati kans kova ääne pääsemä naimisi. Hää halus mennä iskä kans naimisi, mikä aiheutti Äijö vanhal kurkul muutama ylimääräse rykäsy. Äijö pääs pitämä puhet ja saiha se muutama lause siält kakistettu, muutama piinallise hiljase hetke saatteleman. Ruaka oli hyvä ja boolimaljaki näytti vajentuvan tasasest. Vähä muu harmitti, ko ei tanssima päästy, mut ehkä see oli paremp va.

Matildas käyti viäl paikallises tervehtimäs kylä miähi ja naisi ja riamu oli kuppilas korkeimmillas. Piäne samppakalja siin sit juatti, mut viäl huristetti autol kotio. Kyl mää hunterasi, et o aik muuttunu, ko Kariko likka tekee voitaleipää ja kahve huikopalaks enne pualt yät ja kuahari pullost meni yli puale viämäri.

Mut tämmöst ny täl kerta. Niimppal hyvä vuat 2011. Naurakka oike valtavast ja pitäkä hualt ittestänne ja läheisistänne.