Mää ko oli aikanas kaua siin korttelikapakis töisä, ni tunne aik paljo ihmisei. Mää oli perjanta orottamas Äijö ja juttelemas Kaitsu kans maalima tapahtumist.

Kaitsu kysy mult, et muistaksmää sitä juappo mattomiäst Pertsaa nimeltäs. Mää sanosi et juu kyl mää, et onksee kuallu vai mikä? Ei ollu kuallu, mut oli toissa viikoloppun ollu kaupunkis ryyppäämäs ja istunu kahre muu hunsvoti kans samas pöyräs ja poja oliva saane kuninkasajatukse, et lähretä yhre seuruelaise, Kale, mökil ryyppäämä, et mitä hee tääl kylil tekevä. Tuumast toime, pirssi al, alko kaut reissu pääl ja ajatuksen lämmittä sauna. Täl möki omistajal oli käyny semmone huano tuuri, et hää oli pari viikko takaperi telonu jalkas ja poiknaine jalka oli kipsattu ja liikkumine oli pikkase hirast, mitä vahva humalatila ei auttanu paljoaka.

Taksi pääs aika lähel mökki, mut viimese myrsky oliva kaatane tiäl pari puut, ni hee joutusis kävelemä loppumatka. Kale tuli hiljalles peräs ja toise pääsivä jo terassil istuma ja kallistelema voimapulloi. Kale kompuroi puitte yli, kaatu ja kipsi sisäl meni hiakka. Hää pääs mökil ja nojas saunarakennukse seinä ja pahaks onneks sähkömittaristo, mist laiteta mökil sähkö. Hää alko sätkyttämä jalkatas, et sen hiaka sais siält kipsi sisält poies.

Pertsa katto humalaisi silmi Kale hommi, karjase ja juakse vauhril Kale lua ja iske Kale kät isol puuhalol. Kale käsi meni poik ja sairaalas se kipsatti, mut ei ainaska miäs kuallu kuviteltu sähkövirta isku.