Ai kauhja kui pal mää ole kaivannu yksinäisyyt ja nyy ko mää ole yksi, mää ole iha sairas. Mää ole tuijotellu feisbuukiiki koko aja sil silmäl, jos joku jotta kommentois. Mää ole selannu lokiystävä ja ei kukka siälläkä kirjota mittä. Voi kauhja, ei kai sunkka muu nyy ol suljettu ulos koko internettiverkost?? Mää jo hunterasis, et jos menis jonneki chattipalstal, mutko emmää muista yhtä semmost osotet. Ja kyl maar siäl sitä yhtä vail olla va.

Tää läht siit, ko mää ole ni hankala, et sanosi äijöl, et mää kaippa vähä rauha. Siis ei mittä riita, eikä semmost. Noo hää lähti sit oma kottisas ja nyy mää en ossa olla ilma sitä. Mää e ossa mennä lenkil, e uima, mää e ossa eres tiskata ko see ei ol tääl. Mää ole iha addiktoitunu siihe miähe. Mää vanha erakkosusi.

Muut mää en ol osannu tehrä, ko mutustella pähkinöi. Nyy neeki loppusiva.