Ofelia, Hannele ja Amalia muistiva muu tälläsel ja oliva kehunnekki viäl kaupa bääl. Kiitos kaikil, mää yritä pykätä jutui, kaks kertta kauhiammi ja nyy ko mää lupasi, ni mää en annakas tätä kenellekkä, va alanki kirjotta uut tarina. Ko tee luve sen, tee ymmärrä, et mun o päästävä makuasento ja pia ja ei täsä ehri sillo renikoi jakama...

maijalta.jpg