Mee lähretti tyäporuka kans pääkaupunki tutustuma Virma haarakonttori Kontula ja sit meiti oli tarkotus mennä Korkkiasaare. Haarakonttuuris oli oikke lämmi vastaotto ja aika harvas Virmas varma iloita niimppal ko meiti haarakonttuureitte tavates. Oli niimppal mukava.

Korkkiasaare lipumyynnis, mee kysytti, et onk mittä alennust tämmösel erityisryhmäl ja myyjä katto tapitti meit ja sano, et olettekste koko aja valvottavi. Tyäkaveri sanos siihe, et mitä toho ny tartte vastata? -Ni, et tartteks he jatkuva valvonta? Mää sanosi, et juu, kimpas me mennä. Myyjä kattos meitti ja sanos, et onk teil hoitaji mukan? Tyäkaveri meni hölmöks ja sanos, et juu, mää ja hää. Mää sit yriti hymyillä urhest, vaik teki miäl mennä maaha kippura naurama. Mee saatti semmone piljetti, jost tyäkaveri sanos, et täsä lukke 2x ihmiskävijä aikuine. Mää siihe, et onk siin ulospääsy ja? Oli mun pakko korjata sil lukihäiriöisel, et siin lukke 2x ilmaiskävijä aikuine.

Siin o Amuritiikeri, kovi harvinaine maalimas. Alla o Amurileopardi, joka o kans sukupuutto kualemas. Surullist, toivottavast ihmise tule järkkisäs ja lopettava salamettästykse. Näitte elimi käytetä muumuas epilepsia hoitto ja potenssi nosto.

Hänel oli tämmöne virikeputkilo.

Hää o pikkupanda ja hää oli kauhhia vikkelä liikkeissäs.

Mää ole kameli ja mul o talviturki vaihto päälläs.

Ja vielä o villihevosia. Mustalaissi ei näkyny.

Meit kutsuta punavaippapaviaaneiks, tuttuje keske punaperse.

Ruskia karhu oliva syänne ja vetäytyne nukkuma.

Kamera varres oli mun tyäkaveri ja hää ihastus näihi palleroihi. Tee voi kuvitella kuimpal meil o näit kuvei, ko hää meni sekasi siin viiresara kohral ja päätti kuvata viäl kerttalles kaik pallero, et kaik pääsevä kuva. Valkoposkihanhe voiva olla häijyi, jos mene liikka lähel poikkasi.

Palleroitte juama- ja kylpyosasto. Ränni.

Vapitti tapitti.

Jotta aasi ja peura sukulaissi. Nelijalkane kavioeläi kuitenki.

Kössi Kenkuroi.

Kaks jalkane lintu. Onk niit nelijalkasi? Kolme? Emu.

Ystävämme R. I. Iikinkukko. Joka lähti meiä matkal kahvel ja söi tyäkaveri sämpylä. Mun ruakkase ei kosketa, se o varma!!

Komia o laahus, saas katto onk Viktuurial mittä hianomppa laitta pääl. Emmää sit enemppä jaksanu larata kuvei, ko noi viirest sarast kuvast yli puale oli niit palleroi. No Kuningasmerikotka olis ollu kuvamise arvone, mut hee kököttivä kiukusas nurkas. No löytys siält viäl tommone kaksjalkane märehtijä ja lihasyäjä sekotus.