Kyl tee tiärä nykyse tyätilanteen ja meilläki tääl Salos o onkelma suur, ko Nokia va vähentä tyäntekijöi ja alihankkija vähentä tyätekijöi ja kaikki vähentä tyätekijöi. Salos nuarisotyättömyys o ollu muutamin vuasin kasvus ja o valtakunnallisest korkial tasol. Ja syrjäytyne nuare, nee vast huanos jamas o, ko kukka ei an mistä päi mittä raha. Vanhempi pitäsis elättä 25-vuatiaaks kakaras, jollei nee lähre koulutukse ja sitä kaut tyäelämä. Mut entäs jos o jo nii out of games, ettei pääse minnekkäs. Vaikia on tilanne.

Eikä see ol kiinni siitäkä etteikö haluis, mut jos miälenterveys reistaile, ni vaikia o pääst koulu ja saara sitä loppu, saatikka sit saara tyäpaikkaa sen jälke. Joskus kuntoutumine o vaatinu mont vuat ja tiato-taito o autuaallisest vanhentunu ja vaikkei oliska, ni ei kukka hullu töihi ota. Pelkäävä et hullu tule hulluks ja o sairaslomal koko aja.

Meiti Virmas o semmone tyällistymisohjelma, jos pyritä saama kuntoutuji uurelles kiin tyäelämäst. Mee ei haeta mittä suajatyäpaikkoi, va mee haeta oikeit tyäpaikkoi, mist makseta oikia palkka tyäntekijäl. Meil o semmone hiano homma siin, et tyänantajal see o iha riskitönt. Mee ohjaja mennä opettelee se tyä ja sit mee opeteta se kuntoutujal ja olla häne tukenas ni kaua, kunnes kuntoutuja koke pärjääväs yksinäs. Sillo mee piretä kuitenki viikotta yhteyt ja varmisteta et kaik mene hyvi. Tyäsuhte ova yleisemmi pualpäiväsi ja nee o kestoltas 6 kk. Tä taka sen, et kuntoutuja voi rauhas keskitty tyänteko, eikä tartte peljätä, et sosiaalietuude menevä. Toki mee hoideta homma Kela suuntaaki ja varmistella assioi, ettei tuu kauhiaa byrokraattist paperisota.

Ok. Meiti haarakonttori o ollu pystys 2,5 vuat ja tänä vuan meiä tavoite o aloitta tä tyällistymisohjelma. Meiä tavoite oli saara yks paikka vuare 2011 aikan. Tänäpä mää oli neuvottelemas ensimmäisest ja kyllä tärpähti!!! Juhuu!!!!! Kaikki o viel kese, mut kyl see vihriää valoo näyttää!!!!

Mää oli ni tyytyväine tää tyänanataja oli yhteiskunnallisest hyvi valveutunu ja sanos, et yleensä homma jää sanahelinäks, puhuta paljo, mut mittä konkreettist ei tapahru. Hää haluaa auttaa ees vähä. Mää en sanos, et vähä, kosk minimipalkal ja 12 h viikkotunneil hää auttaa 500€ kuus. Kaikkee ei voi rahas mitata ja mul o innokai tyänalottaji jo jonos. Vitsi mä oon niin ilone ja tyytyväine!!!!!!! Eikä mitä ens viikol mää mene nevottelema viäl toisest paikast. JESSS mä uskon taas ihmiste hyvyyte ja auttamisehalu! Toki saava hee motivoitune tyäntekijä ja perehdyttämise/rekrytöinti ym. ei men aika, mut HEI pelot ja stigma o kauhiat ko o kysymys mielenterveyspotilaist! Onneks toisinki ajattelevi ihmisi löyty!!!!