Jaa täl kertaa nää idoli kisat ja tää sokkia laulaja, joka oli siäl veisaamas. Eikä siin mittä sokkioi laulaji o maalima väärälläs ja jotku ova erittäi hyvi ja menestynei urallas. Ja hyvä ni, kunnia sil kel kunnia kuulu.

Nyy o kuitenki semmone juttu, et ku olla laulukisois, ni sillo ei lauleta silmil, ei korvil, ei käsil, ei jaloil- va sillo lauleta suul, äänihuulil ja keuhkoil, koko hengityselimet mukaan lukie. Ja jos sil ei pärjä, ni sit o turha itke, jos ei pääse jatko. Vai olisko pitäny päästä vammaiskiintiöl iha armost. Kyl se o sama laki sokioil ja terveil, et jos ääni ei riitä, ni se on goodbye. Se on tasa-arvoa ja Nikulan ämmän poika siit tasa-arvost vissi jotta tiätä. Tai mene ja tiärä.

Ilta-sanomie juttu oli muuteki iha perseest. Ensinnäki jos laulaja o (heiä miälest) 31v, ni hää ei saa osallistu idolssi kisa. Ohjelmas sanotti, et laulaja o 30v ja se varma pitä paikkas. Turha siin sit o parku, et mää e enä ikin hae tähä kilpailu, kos muu kohrelti vääri. No hei, et tod hae, kosk siin o se piru ikäraja.

Joka tapaukses tää oli tän ihmise 15 min. julkisuudes, eikä siin mittä. Nyt jos olisi oike ilkiä laittasi viäl muutama kommenti  siit mitä ole tual saaristos kuullu, mut en ny viitti. Kosk tää blokkaus ny taas toristaa mun pikkusialusuurest muutenki.

Ja muistaka ny, et täsä o kyses taito/kyky kilpailust, täl ei ol mittä tekemist esmes sen kans, mitä mää ole miältä vajaakuntoste työllistämisest tai vammasuurest yleensä.