1400-1600 lukuje kaupunkilaiskulttuuri muuttumine, uskopuhristukse ja poliittise muutokse rikkova sen aja maalimakuvaa nii paljo, et ihmiste turvallisuure taju säröili pahemma kerra ja mahrollistui laaja-alane ihmiste tuho ja kirutus noitavainoje muoros. Semmose maa ko Saksa, Sveitsi ja Ranska oliva alueit, jois katollise kirko asema oli heikoin ja noitavaino kaikke kamalimma ja julmimma. Ko sit taas Italia, Portugali, Espanja vahvoina katollisina maina säästyivä vainoilt milte kokonas. Se mitä valtakunna tasol tapahtus siirty rahvatasol epävarmuuten ja taikausko ja erilaisuure ymmärtämättömyys mahrollisti tälläset vainot. Mone väittävä, et noitavaino oliva isku naiseut kohta ja oli se varma sitäki, mut suuri osa tuamioist lähti naiste omist kärhämist ja varsinki pohjoismais suuri osa tuamituist oli miähi. Suames o aikoje ajois ollu 453 noitakäräjä ja tuamituist 70% oli miähi. Kualematuamio tuli harvo ja sillo tekijä oli pitäny toimillas tappa joku toine ihmine. Noitavainoi o viäl tänäki päivän varsinki Afrika mais ja syyt ja seuraukse ova hyvi samakaltasi ko myähäiskeskiajallaki.

Museos oli yli 50 erilaist kirutusesinet ja siin innossas ko luki muutama ensmäse käyttötarkotukse, alko into hiipu kummasti. Alko yököttä ja itkettä, et ihmine voi näi julma ja raaka olla toisel ihmisel. Ei voi sano, et ihmine o peto, kosk petoeläi tappa ravinno vuaks ja ihmine huvikses. Ainoa ihmise kaltane peto minkä mää tiärä, o lemmikkikissa.  Mul meni muutama päivä sulatelles sitä assia tämmöne humaani ko ole. Kunnes mää oivalsi yhre itteäni ravisuttava asia.

Kautta aikoje kualema ja veri ja kärsimys o ollu suurint kansahuvi. Kansa sirkushuvi vuaks o millo mitäki kansa koetettu hävittä ja useimmite uskonno varjol. Pyäveli käytti huppu, kosk halus pysy tuntemattoman, pyäveli ammatti ei ollu kaikke tavoiteltuimpi. See oli kuitenki hyvi kaks jakost, kosk hyvää pyävelii arvostetti paljo ja hänel lahjotetti omaisuut hyväst palvelust. Se tiätenki tarkotti, et mitä kauemmi uhri kitui ja kui hurjempi tuskallisi tapoi pyäveli keksi, sen paree. Ken Folletin kirjas Taiva pilari, o tarkka kuvaus ihmise kuarimisest elävältäs. Tää nahka ripustetti kirko ove muistutukseks rahval, mikä o synni palkka.

Mut assia.

Sen minkä mää ymmärsi, o omaa tyätäniki liippaava asia. Nimittäs ihmise miäli. Kaikkei kauheimma kirutusvehke oliva henkisi. Käsitykseni muka moni olis valinnu kualema, ko häpeärangaistukse ja yhteisöst pois sulkemise. Vaik useimmite just yhteisöst poissulkemine aiheutti vääjäämät kualema. Ihmine oli ni riippuvaine toisist ihmisist.

Poltirautoi. Ihmine merkitti hylkiöks koko loppuiäkses.

Kaula ripustettava kello, joka varoitti kunno ihmisiä hylkiöst ja vieres kengä, jokka laitetti kualema saak ihmise jalka vaikeuttama tämä kävely.

Häpeäristi, missä ihminen sai julkisesti virua määräty aja.

Vanha tuttu häpeäpaalu.

Jalkoje ja raajoje murskain.

Pään murskain.

Rintalasta ja leua alle sijoitettava kirutusvehje, tunnustukse ulossaamise.

Kärrypyärä, mil muskatti luu kerrallas ihmine tohjoks.

Vesikirutuslaite. Suppilol pakkojuatetti ja sit hutkitti paksuil puukepeil, vatsalaukku rikki.

Venytys ja kirutuspenkki. Tapoja monia..

Raajoja ja muita kappaleiksi. Esim. keskeltä vatsaa oli oikein hyvä.

Kunnon Preussilainen rautarouva. Piikit eivät osuneet kuolettaviin kehon osiin, vaan kohtiin jotka toivat suurta kärsimystä ja aiheuttivat hitaan kualeman. Vatsa, maksa jne.

Ko. inkvisiittorin tualissa oli käristetty erästä noitapahaista, joka 15 päivän jälkeen kuoli tunnustamatta. Häneltä revittiin irti kaikki mitä irti saatiin ja jalkapohjat poltettiin karrelle. Tarina oli kerrottu naisparalle kunniakkaaseen muatoon, hänen nimensä jäi historiaan, kiruttajien ei.

Ei niinkään kirutusvehje, va siveysvyä. Tää o uustuatonto, malli muka taottu. Käytännös alkeellinenki hygienia ja erittämine oli mahrotont tän vehke kans, niinpä ei niit kaua jalas piretty, ko ukko lähti maalimal. Lisäks metallireuna oliva ni terävä, ettei semmost olis voinu pittä. Mut vihollise hyäkätes tää voines säästä raiskaukselt, kualemalt kyl ei vissi.

Alapää asioihi ko päästi, ni persreiä repijä tai vaihtoehtosest vagina. Käytetti mm. sodomia tapauksis. Viäres o kuva tost siveysvyäst.

Balttiamais tykätti tappa ihmine seivästämäl. Tää ensmäne o suara asia tarkotettu, eiku ihmine kualiaks va, mut tää toine o ns. noitasatula. Ihmine pistetti alasti ton pääl istuma ja sit jalkohi aletti laittama painoi. Pikkuhilja ihmine repes. Jos noita tunnusti noituure, häne jätetti yksinkertasest siihe kärsimä tuomio eli kualematuamio.

Eristyneempi versio erellisest. Kaike kaikkias noitavaino tarjosiva käsityäläisil paljo tyätä, ko koko aik piti keksi mitä miälikuvituksellisempi versioi ihmise henke poissaamiseks.