Tänäp aamun mää heräsi ensi siin viire paikkei ja kattosi, et liia pimiä, et viäl täytty nukku vähä. Sit mää heräsi pual yhreksält ja meni kattoma keittiö akkunast ulos ja jamakekkala oli aiva liia valkost, ensilumi oli satanu yäl. Semmone kolme sentti oli maasa. Mää kääntysi kannoiltain ja meni takasi makama mun untuvapeito al. Mää nimittäs voisi nää pimeimmä aja ja onlunt/eiollunt/onlunt-aja nukku tyysti poies. Mää e tykkä täst vuareajast, joka ei ol oikestas mikä vuarenaika olleskas, o va.

Kympi jälke Äijö tuli hianovarasest vihjama, et joskos neiti vois nousta, kun tarttis kummipoika hakke kala. Mää tosia oli luvannu Mr. Dragonil, et mää hakisi häne Äijö kans kala tänäpä ja pakkoha sitä oli vääntäyty ylös ja kahvekeitto.

Mr. Dragon oliki innossas odottamas ja uure kelanki hää oli saanu virveliis. Saloos sato räntää ja ilma oli iha surkia, mutko päästi tännepäi merel, ni ilma kirkastus ja tääl paisto aurinko. Se ei kuitenka poistanu sitä tosiasia, et merelt puhals voimal raaka viima, mut mentävä oli. Oti mukka kirja Roslundin ja Hellströmmin uusimma Tyttö katujen alta, mutta eres mun suuri rakkauteni heiä kirjoihis ei saanu muu istuma ilma lapasi laituril. Tunni mää hytisi toppataki al, ko miähe heittelivä uistimi. Ei täl ilmal mittä kala tullu, mut Mr. oli äärest tyytyväine, ko häne uistimes tarttus siima, josa oli jäljel jigi-uistin. Soppaa siit ei sa, mut yhre uude kokoelmi kuiteski.

Käyti meil lämmittelemäs ja juamas kaakao ja lähretti takas kaupunki. Menti Prisma kattelema joululahjoi. Mr. Dragon on nimittäs ilmottanu jo kaks vuat sit, et hää haluaa ruveta keräämä lautasi ja lasei valmiiks siihe ko hää muutta pois kotont. Hää oli sillo kymmene vanha. Kummitäril otti pikkuse pumpust, ko ei lapsuure ny tarttis olla ni lyhyt, et lelui ton ikäne tartte. Mut poika o jäärä, tiärä sit kehe tullu, mut nyt ne sit menti kattoma. Hää o siis 12v. 

Rismas o yks välikkö täyn kaike maalima lautasi ja muit. Sanosi, et jos täst ei löyry miälest, ni mennä kattoma viäl Pentiki myymälä ja Villeroy & Bochit. Hää totisen katteli ja hunteeras ja sanos, et hää tarttis jota semmost arkist, mut kuitenki semmost, et jos Presidentti sattu tulema syämä ni vois niistäki tarjota. Meil o semmone tuumaus, et neljä kappala osteta kaikki, veittet ja kattilat ja paistinpannu, enne täysikäsyyt. Hää päätys semmose valkose, misä o oli beessei koukeroi. Mää kysysi, et onk hää ny varma, ko tää o kivitavara ja see ei pysy oike kondikses astiapesukonees. Hää kattos muu ja sanos, et mutko nee o aika nättei ja ne o ennekaikke halpoi, et ei haitta jos ne mene rikki. Hei, näyttäkä mul kummilaps joka huntera kummitätis rahoi!!!!

Mää sanosi, et see o poika semmone juttu, et ei haitta yhtä vaik lautase maksais enemmä, kosk niit voi osta vähä kerrallas. Tärkeet on, et ne o ajattomi, et sää tykkäät niist viäl kymmene vuare pääst ja et ne laadukkai ja kestävi, konepesukestävi ja miälellä mikronki ja uuninki. Ja et niit tuoteta useamma vuare aja ja niihi voi liittä erilaisi astioi ja somistei, jos ny sattu se residenttiki tulema.

Poika uurelles kattoma astioi ja sanos, et näis Arabia astiois lukke, et näis o tuatantotakuut ja nää o mikro ja uunikestävi ja nää kestä pakkast ja kuuma. No niin, nyt oltiin oikeil jäljil!!! Ehroti KoKo-astiastoo, mut hää sanos, et eks toi oo vähä niiko moderni.Varmoin askelein hää meni Teema-astiaston lua ja sanos, et nää olis hyvät, nää o tämmöset ajattomat. Hää sanos, et aloteta valkosel, kosk siihe o hyvä yhristä muit färei. Sit hää meni Iittala hylly lua ja näytti vaalia sinisi Aalto-klasei ja sanos, et nää o kans hyvät. Vois osta valkost ja sinist lautasis, ni nää sopis. Kahvekupeis hää ei oike osannu päättä KoKo tai Kermasave välil, mut mää sanoi, et niit ehti katto tulevaisuures uurestas, aloteta näil.

Jatketti ettepäin ja poik haki ittelles energiajuama, joka kuuluu julkisi salaisi paheisi kummitärin kans, yks energiajuama per reissu. Sen jälke alko ilone juttu, ko isä oli ostanu hänel samuraimiaka, joka o sen näköne mitä Kill Billis käytetti ja siinä vere roiskues ja päire katketes mää huakasi syvä, on siin viäl ni ihana pal lastaki, mun rakkaas kummipojas. Älä iha viäl kasva aikuseks.