Mää kiahahri tänä taase tyysti. Kirjasto o mainio laitos, ni o internettiki, mut on se ihme ja kumma, ettei ni supi suamalaisest assiast, ko Kaleva Koru löyry mittä tiato. Siis kyl näist uusist koruist löyty, mut vanhemmist ei mittä. Tai joo korjaan löytyy, nelkyt luvu koruist, mut mihi ihmeese jäi kahreksakymmene luvu lopu ja yhreksäkymmene luvu korut, mikkä o poistettu tuatannost?? Perk.. Onkssee tosia ni vaikia pistä sitä tiato netti, vai onksee ni et nykyäs ko Kalevala Korult pukkaa uut mallisto ni nopiaa ulos, ettei ne ittekä enä pysy peräs tuatteistas. Mää tei periaate päätökse, etten ost yhtä näit uusi korui mil ei ol mittä historiallist tausta. Yhre Haliko kääry mää viäl osta, toiste rinnal, mut sit saa olla. Jos naimissi mene, ehkä kultase Vaasa sormukse. Mut siin o.

Nii sit tuli tiato, et meil lillalillakyläs pittä kiahutta vet, ko o joku koli-bakteeri valloillas. Äijö sit viksuna päät, et vesi kuulu paati al ja pesemisse ja korkkas leijona-pullo. Jessus ko alko ni kova remontti, juma, jos niimpal enerkia käytettäs siihe varsinaisse remontti käytännös ko teorias, mää olisi asunu jo kaua koto. No myännettävä o et Äijö o tehny sitä remontti kaks päivä ja saanu enemmä aikaseks ko L&T:n miähet kahres viikos.

Muu otti kauhjast patti, osaksee kyl johtu varma iha silkast väsymyksest. Meni Pynteri lua ja haji muutama muuttolaatiko ja kanno ne portai pitki uute asunto. Ko ei viäläkä helpottanu, meni hautuumaal kävelemä ja sytyttelemä kynttilöi, mut just ko mää oli saanu itteni lairoolleni, Äijö soitta. Mää en kuulemma rakasta hänt, ko mää en hae hänt kapakki. Perk. Meni taas nelkyt minuutti pakkases Maximukse kans, enne ko sisu nöyrtys. Maximus-kissa pissas ja lorotti kyl koko raha erest, nyy o koko kulmakunt merkattu munattomal Maximuksel.

Kyl mää viäl jonan päivän pääse oma kottisain ja siält mää e lähre kulumallaka ainaka kuukaute.