Voi kauhja, mää yritä nyy viättä loma. Mää rupia oleman jo iha kyllästyny. Mää oti kirkkaimaks tähreks sen, et mää vaa huinisi, enkä tekis mittä. Yhteisest sopimuksest sovitti Äijön kans et alkkomahooliiki saa ottaa, ko on loma ja viimone tyäpäivä vanhas paikas. Torstai see sit oli, se viimene päivä. Mää oli iha loppu ja tyhjä, mut baarii piti päästä. Ja tuttuun tapaan, emmä mittää siävistelly, ku en kunnol uirakka osa ja verin pään piukkaa. 5 siiterii ja 5 napakkaa napsuu, sit mää vollasi baaritiskil pual tuntii, nii et räkä roiskus ja sit mää lähri kotti rähinöimä Äijö kans. Sil lopputuloksel et mää juaksi pitki pihamait viltti kiarottuna ympäril ja Äireen lua parkuma epäoikeure mukast maalima. Mää oli sit viäl sanonu Äijöl et mul o toine miäs ja hää voi häipy hevo kuuse. Emmää kyl ol sanonu et kuka see oli tai minkä nimine, ja see muu ny vähä häiritte, ko mää olisi ittekki halunnu tiätää sen uure nime. Aamul mää sit heräsi vähä pää kolkuttae, mut ilosena ja onnellisena ja ihmetteli et miks Äijö ei ol koton ja Äireeki soitti hualestuneena, et minne mää sen peittoni kans oli joutunu. Et kovil see vaa otta kuulka pelkkä loma alotus.

No nyy mää ole rauhottunu ja yrittäny olla ko ei mittä ja eks see sillattis ol, et tälläses vanhas taloyhtiös o ain välil piristetävä mummoi, ettei heirä elämä tylsäks kävis. Mää ajatteli huame lähte Naantali kattelema Mr. Dragoni, Pynteri ja Sir Eino kans ja sit o tulos Pohojanmaalt viarai, ruppe kuulemma aurinkoki paistama iha koht silläs. Et kai tääki loma saara lusittu jollaki tappa, see o vaa tää alku ain ni hankala. Nii ja Äijöki o jo lauhtunu, et etiäpäin..