Nyy olla virallisest seittemännel kuul ja sen kyl kans huama useimma. Iloste onnitteluje ja halauste jälke yleensä aleta juttelema ja useimmite neuvoma. Eikä siin mittä paha, mää juttele iha miälelläni vauvoist ja kuuntele ihmiste tarinoi omast orotusajast ja synnytyksest. Onha nee naiste taistelutarinoi parhaimmillas.

Mää ole kuullu nyt aika mont erittä vaikia ja verist tarina synnytyksest ja mont tarina vauvoje koliikist, unettomist öist. Vauvoje sairauksist, allergioist, syämisongelmist, äirin paniikist ja pelost ja sekopäisest toiminnast ja pelost et vahingoitta hulluuttas omaa lastas.

Mul se o oikiastas iha see ja sama nämä tarina. Enemmänki kertoja purka oma ahristustas menneest ja toivottavast huakase, et tästäki olla selvitty. Emmää pelkää. Ja kyl mää pysty kuuntelema.

Muu suajaa täsä asias muutama jo eletty assia ja mun luanteeni yltiöpäine positiivisuus.

Ensinnäki mää ole ollu jo hyvi nuaren ensteks kualema kans tekemisis vanhainkoris. Mää e pelkä kualema. Lapse ja oma itteni kualema mää e pysty vaikutta. Sitä o turha murehti. See o korkeemmas käres, ei mun. Jos laps kuale, mää joko selviä tai e. Jos jouru psykoosi, torenäkösest joku hoita mun hoito.

Mää ole valvonu öitä erittä saira lapse viäres ja tierä mitä o ko laps huuta 24/7. Mää tiärä myäs mitä o peljätä, et see nyytti lopetta sen huutos ikuisiks ajoiks. Mää ole nähny äiri, joka hoippu ni väsyne ja ni tajuntas ja järkes lopuil, ettei sitä kykene ymmärtämä ketä ammattiauttaja, eikä ketä muuka, joka ei ol itte semmost elämäjakso eläissäs eläny. Mutta voiko sellast etukäte murehti? Ja siinä tilantes sää ei kykene ko miättimä ko yhre minuuti kerrallas selviämist seurava minuutti.

Mää e pelkä synnytyst. Toki mää ole nähny unt, josa vauva paino seittemä kilo ja mun täytys see synnyttä alakaut. Väliliha veretti katk vanhal teurastusveittel. Mut emmää siinäkä unes synnytyst pelänny.

Mää oli vuare verra 17-vuatian sairaalas synnytysosastol siivoomas ja ei sitä verta niis pahimmiska tapauksis ni pal ollu. Kyl sitä hankatti välil katost ja seinilt pois, mut roiskutes rapata. Totta hemmetis istuka repeytyes sitä verta meni paljo ja kotiolosuhteis homma olis täyt teurastust, mut kyl nee suurimma saati nopia imetty letkul sairaala olosuhteis ja äirit saati pelastettu.

Miks mää pelkäsisi assia jost e tiärä muuta ko mitä ole itte joutunu vieres istuma ja nähny sen tuska. Mut maalima synty joka sekuntti kaks last, synnytyksi jois suurimmas osas äiti ja laps jäävä henki. Ja mitä suurimmal torenäkösyyrel jäävä henkki tääl pohjoses hyvivointivaltios. Mää ole ajatellu viärä ton homma pohojalaasel sisul loppu saak, jos perse tippuu kyyrist, ni sitä ei sit enä tarvita.

Mut yhtä mää e ymmärrä. Ni nuaremma ko vanhemma kollega kertova mitä mun tartte tehrä enne ko laps synty. Siis tää varustautumine o iha normi juttu, kaikki sen ny vissi ymmärtävä. Ei synnärilt rynnätä ensmäitteks shoppama vauva tavaroi.

Mut nää, et aika ja elämä loppu just siihe paikka, ko laps o ulkon sust. Viimetteks pankis mun pankkivirkailija kehotti muu menemä nyy teatteri ja ooppera ja hemmottelema itteäis ko sit vauva syntymä jälke ei ikän enä pääse minnekkä. Mää kysy, et tartteeks mun haluta mennä ooppera ja teatteri? Enemmä mää voisi haluta nukku vaik yhre vuarokaure ja sitä mää ei voi tehrä etukäte. Myäs uimas, kampaajal ja kosmetoloogil kannatta käyrä vähä enne synnytyst. Ja täyttä ruakavarannot säilykkeist ja pakasteist. Katto et o meikkei varastos ja puhristusainei ja eri voitei. Yrinkatastrofiko siält o tulos??? Pula-aika?? Matilda saartuu verepaisumuksest??

Juu e yhtä sano, et kaikke kannatta varautu. Alkuaika o varmast hektist uure opettelu, eikä miälikä tee lähte minnekkä muual ko vaunuje kans lenkil. Onha joku iha maalima mullistava muuttanu talo. Täytyyhä siihe rauhas tutustu ja ittekki saara paikkas kunto.

Mut kyl mää kuulkka sano parisuhteis elävä naise, et mee eletä sentäs kakstuhat luku ja sitäki o eletty jo 11 vuat. Kyl see o kuulkka semmottas, et jos se siippa siin viäres ei voi olla yhtä tunti lapse kans kerra kuukaures, et pääse kampaajal, ni mitä tee sil siipal tyysti tee?

Kuka nauro? Mää e naura yhtä. Äijö o suamalaise juro miähe perikuva. Hänel o iha selkiä kuva mikkä o naise ja mikkä o miähe rooli täs maalimas. Mut jos Äijö pysty sanoma, et o selviö, et äiri tarvitteva sillo tällö oma aika, ni kyl sit olis syytä toistenki. Jaa Äijö vauva kans kahre? Kuka nauro? Mää e yhtä. Nimittäs Äijö tiätää semmose asia täsä maalimas, et suamalaise naise kans o elettävä niiko suamalaise naise kans o elettävä. Suamalaine naine o tarvittaes piinkova ja sitkiä ko kataja. See o tiatone, et see o hakenu oikeutukses täsä veljessora ja itsenäisyys sotie koettelemas maas ja see o ollu rakentamas tätä maalima, yhteiskunta yhres miähe rinnal viimese vuassara. Suamalaine miäs ei olis pärjänny ilma suamalaist naist. Ni o se ny perkele, jollei suamalaine miäs voi olla yhtä tunti siittämäs lapse kans, jos suamalaine naine halu kampajal.

Mää sano, et jos mää koht 39-vuatias korkiast koulutettu, omillani toime tuleva, tasa-arvo jo äireenmairos imeny, pohjoismaise hyvinvointivaltio kasvatti e voi käyrä kampaajal, ko mul o piän laps, ni mitä ihmet mää sil miähel tee? Eks mul o sit pare va olla yksi? Nosta pikkase isompa tili kelast yksihualtajan? Jos miäs ei kykene olema sillo tällö kahre piänt hetke vauva kans, ni kannattaks sitä sit eres isäks hankkiutu?

Ei kuulkka, kuulkka. Täsä maas o isäkuukaus, hoitovapaat ja vaik mimmoset systeemi mikkä o hyvi ainutlaatusi koko maalimas, ni emmää ny usko et se koko maalima aika naiselt loppu lopuiks ikä sen vauva syntymä tähre. Ja älkkä ny herra tähre tulko sanoma et näi ny va ei ol joka suhtes mahrollist. Ei tiätenkä ol. Syit voi olla miljoni.

Mut yhre sano.

Jos miäs o väkivaltane ja lyä ja alista, ni sillo juakse ja luja, äläkä taakses kato. Jos sun o arvottomaks hakattu, ni nosta ittes sen lapse tähre ja hae apu.

Tärkein asia mitä naise täytyy tehdä enne vauva syntymä o lähte väkivaltasest suhteest. Heti, nyt!!

Nimittäs näis asiois isie synni kostautuva jos ny ei seittemänte polve, ni tavallise kauas kuitenki.