Mää sain Niksult tämmöse. Ja mum miälest see o hyvä merkki toivottama HYVÄ NAISTEPÄIVÄ kaikil mun lokiystävil. Mul iski vähä häpiä, ko sain tään Niksult ja just tunnustust Minzilt. See o nimittäs ni, et mää ei ehri lokkaama niimppal ko mää haluaisi ja käyrä ni mones lokis. Kyl mää yritä kerra viikos käyrä mun lista läpi, mihi kuulu kaik ne lokit mikkä ova julkisest esil mun lokis. Joskus mene kakski viikko ja kaik tiätä, et siin ajas jää paljost paitsi. Mää kuitenki arvosta ja kiitä Teitti kaikki, jokka mun jaarituksi jaksatte, mää nöyränä kato välil tota kävijälaskuri. Kiitos ku ootte!!