Täsä on ny kovi vellonu tää homokeskustelu lairast laita ja kerranki Suame kansa näytti voimaatas ja irtisanoutu sankoin joukoin kirkost. Helpoks sen tekke, et homma hoitu yhrel käynnil eroakirkosta.fi osoitteestos. Sitä mää sit va, et onks se ny kuiteska oike ja viksustas tehty?

Jos ny kysyttäis Päivi Räsäse kannatuslukui, ni ne vois olla aik alakantis. Tosi homovastasi ihmisi o varma Suames muutama muuki ko Räsäne. Mää niiko hiuka huntera ja kysealasta, et onk tää homokysymys ny se kivi, minkä ympäril koko homma kiärty? Mun miälest ny kannattas olla äänestämät esim. seuraavis eruskuntavaaleis ristillisdemokraattei ja katto pikkase minkälaist erustaja äänestä seuraavis kirkollisvaaleis, mikkä meil tää Saloos o poikkeuksellisest pianki eres. Mitä se kukka hyäryttä, jos sanota, et emmää äänestä ko ne tommosi homovastasi o? Tiätenki syit vois olla seeki, et kirko homma ova eriytyne ihmiste arjest, eikä kirkko ol kovi mediaseksikäs, eikä muuteska kovi kiinnostava.

Mää jutteli mun Kenialaise opiskelija kans ja hää oli kovi hämmentyny siit ko hää meni sunnunta kirkko, ni siäl ei ollu yhtä nuari ihmisi, kaik oliva vanhoi. Heil Kenias kirkko o nimeoma nuarte juttu ja siäl o mukava käyrä, jutella ja laula ja vissi vähä tanssiki. Suames mennä baari laulama ja tanssima viikoloppusi. Mitä kirko ny pitäsis tehrä, et föli saatas lapsperhei ja nuari aikusi. Kuulka emmää va tiärä, mut muu ei ainaka kiinnosta kauhiast mennä kirko penkki sunnunta-aamu veisama ja olema paatokselline. Mialummi mää mene ulos lenkil ja jua aamukahvet rauhas rappusil ihmetelle Luaja suuruut.

Muu ei yhtä häiritte, et mun ansiotuloist mene osa kirkol. Mahtaaks se oike olla 200-300€ vuares. Salos kirkko kuiteski tuke mont hyvä asia. O miälenterveysihmiseil kokoontumisi, narkomaaneil, nuaril, iltapäiväkerhoi ja vaik mitä. Mää e ol ny ihan päivätasal mitä kaikke siält löytykä. Seurakuntasanomis o ainaki vaik mink moist ilmast meno, konsertti ja tapaamist. Emmä sitä sano, et mää niis juur kävisi, mul ei ol oike aika, eikä miälekiintoka, ko tyän pualest teen yhteistyät diakonialaitokse kans muumuas. Mut see et mul ei just iske kirko hommelit ei tarkota sitä ettenkö mää olis kiinnostunu asiast. Mää kuitenki käy äänestämäs ain vaaleis ja kattele ne kuulusa kirkollisuutise. Virsiki mää veisa suihkus monest. Emmää usko, et ainaka semmottis, et mää menisi eroma kirkost see muuttasis kirko suunta mihinkä. Ja olen mää ny saanu vastinet rahoilleni ko mut o kastettu, konfirmoitu, mää ole ollu kirko kerhos nuaren, mää ole ollu päiväretkil Salo seurakunna kesäpaikas Naarilas. Kai mun aikanas haurataanki kirko avul ja mitenkäs ei voi väheksy kolme vuare terapia-apu mitä mää sai kirko perheneuvontakeskuksest. Et kyl mää ole rahal vastinet saanu.

Päivi Räsäse ahrasmiälisyyrest mää e pirä ja olenki ain ollu sitä miält et mitä puhtaampi ja aatteellisempi, sen ahtaampi ja puutteellisempi. Mun Jumalain kyl hyväksy kaik ihmise semmosena ko ne o. Emmää oike usko, et Jumala tuamitte rakkaut kohristus see sit miähe tai naise tai vaik kumpaki. Mää e oike jaksa usko, et Jumala olis kovi ahrasmiäline. Huumoritaju Hänel kuitenki o. Ja mää luule, ettei se ni helppo ol olla Jumalaka.