Mä kauhhiast ole hunteeranu semmost assia, ko mää en tykkä yhrest henkilöst. Siin ny ei olis mittä ihmeellist muuteko, et mä en tunne sitä yhtä. Mää en ol jutellu sen kans sanaka, enkä ol eres ollu sen kans samas ilmatilas 50 metri lähempä. Silti mää tunne syvä inho sitä ihmist kohta. Mää en yleensä inho ihmisi. Mää voin halveksu tekoje tähre, mää voin kävellä yli tekoje tähre, mut emmää inho. Inho tunne o vähä samalaine ko paskkasa koskis. Ei siihe miälelläs koske jollei iha pakko ol. Tosi paskkasoiski o tullu mul sewwert arkipäivä, et sanota ny märäntynese, toukki kuhiseva hiire raato olis inho paik. See ihmine o paistatellu taas julkisuures pikkusurkia sivuil ja kerranki olis jotta semmost misä mää haluaisi käyrä, mut mää e voi, ko se ihmine o siäl.

Mää hirviäst sitä analysoima, et miks mää inho sitä. Mua vaivas nimittäs see tunne, kosk see o mul ni viaras. Mää keskusteli täst Roseta kans, kosk se o aivan ykköne sillo, ko joku assia pitä analysoida ja pistä halki, poikki ja pino. Roseta sit kysys, et onks ketä muut ketä mää inho ja juu, mää löysi yhre ihmise. No mikä näit yhristi? Se, et heiä isäs o koval rahal ostane näil ihmisil toimetulo. Eli mää en voi siättä, et ihmine koho johonki asema ilma oma lahjakkuutta ja tyät.

Miks sit simmottis. Mä tiärä hyvinki, et kaik vanhemma miälelläs lapsilles antava jos pystyvä. Ja mää tiärä senki hyvi, et jossa kaik makseta rahal, vanhemma rakkauski. Jaa se taas o pahemppa ko fyysine pahoipitely. Emmää siit rahast ol inhotain saanu. Onk see sit simmottis, et joku o noussu johonki asema liia helpol? Ei ol joutunu hampa irves peltotas raivama. Emmääkä ol sen puale. Mää ole ain ollu tyypilline alisuariutuja, menny siit mist aita o matali ja pärjänny hyvi. Elämä koulus mää ole kyl joutunu sen peltoni raivama ja see oli hallane pelto.

Mikä mää muute ole eres mittä inhoma, mist mää tiärä kuink paljo see ihmine o elämässäs kärsiny?

Mut entäs jos se o va tyhmä?