Mun päähäni iski viinapiru. Tai vähä semmone toisenlaine viinapiru. Mää ole enneki kirjottanu avoimest, et mun sukuain riivaa kummaltaki pualelt alkkoholismi. Sen takia mun elämä o ain ollu semmost tarkkailu viinapiru suhte. Mun elämä ei ol koska ollu suju alkkoholi kans.

Sillo ko mää oli terapias, mää havahtusi semmose assia, et mää kompensoin menettämiäni asioit ja ikävi tapahtumi vahvastas viina avul. Ja mää tosisas hunterasi ensmäst kertta suhrettani kuningas alkkoholi, et kump meist ny onkas se kukko tunkiol, mää vai hää. Ei mul koska oll juamine ollu onkelma, ain maistus ja töit tehti hullu lail ja poltetti kynttilä molemmist päist. Tai emmää ainaka ol kuullu et alkkoholi o kettä jalostanu, vaik kui tekis päivittäs tyäns ja aamul menis taas, vaik illal oliski muutama ottanu. Kyl see o kuulkka elimmistöl rankka homma. Omast kohralt mää e ny voi puhu, et mää olisi ollu ongelmajuaja tai suurkuluttaja, mut viikoloppusi määrä oliva runsai ja joskus viikollaki. Ja sitä suvuperimä vaste, assia o vähä kannattanukki miätti.

Mää ole tehny itteni kans semmose sopimukse, et ota korkeintas kerra viikos ja sit jos pakko o, esim onnittelumalja, ni ota se yhre va. Ja se o toiminu mun suhte hyvi. Määrä ova pysyne kohtuullisen ja semmost enemmä ko saunakalja juamist, mää harrasta 1-2 kertta kuukaures. Harvemmi o semmone krapula, ettei mihkä pääsis. Mua o nimittäs Herra siunannu valtaval krapulal. Mul tule mikreni ja oksenna ja makka ainaki yhre päivä, jolle kaht, jos oikke humalahakusest juan.

Mul o ny ensmäse kerra semmone loma, etten ol sitonu itteäni mihkä muihi velvotteisi, et ole niiko lomal va. Tätä loma o jatkunu ny kolme päivä. Eilä ko oltti oikke pelmutettu tätä huusholli Äijö kans otetti muutama näkäräine ja tänäpä mä sanosi, et mennä ottama Marina yks kalja. Käytti kaupas ja mää tein ruakka ja avasi yhre kaljatölki siin niiko ohimenne. Yhtäkki mul iski nii kauhhia antiviinapiru, et mää luuli, et nyy must o tullu alkkoholisti. Mää jua joka päivä!! Emmä oikke saanu sitä kaljaka juatu ja kaaro sen sit pois.

Mää istusi tähä oikke perssiilleni miättimä, et onk alkkoholi mul onkelma. Tuntu se kovast oleva, ko ei lomallas uskalla yht kalja juara, ettei syyllisyys iskis.