Mää ole koko elämäni tyäskennelly ihmiste kans, jotka eivä ole olle ns. normikansalaisia. Kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaiste kans, sekä alkoholistie kans. Kaikke o leimannu ain vahva häpiän tunne. Sillä erotuksel, et vammasi ei ol häpiä vaivannu, va lähinnä heiä omaisi. O vähä ihmisi, jotka ova sinui asia kans.

Äsköses postaukses mää kirjoti alkkoholismist ja siit mitä mää itte sitä kohta tunne. Joku voi sano, et ei sää mittä tiärä, siit häpiäst. Mää vasta sul, et mä tiärä omast kokemuksest, viärel kulkija kokemuksest ja omaise kokemukset, mitä o alkkoholismi. Ja kyl mää tiärä mitä o HÄPIÄ. Määhä ole itteni alentanu semmosel astel, et olla kaivo pohjal ja huureta, et anttaka lapio mun o mentävä viäl alemmas. Tällä mää tarkota oma ittensä alentamist niin paljo, et se mahrollista "vahvemma" hyväksikäytö, väkivalla ja viäl sen, et mää usko et vika o mus ja muu kuulu alenta. Sen alemmaks ihmine ei ikän pääse. Kuka ei voi ihmist enempä alenta, ko ihmine itte. Ei raiskaaja, ei kiduttaja, ei vanginvartija, ei mikään. Sillo kun ihmine itte päättä, et ihmise elämäl ei ol arvo ja ainoa tehtävä tääl maalimas o olla toiste tallottavan. Siit o vaikia nousta, mut vahvat nouse.

Irene kirjotti, et puhusi vaikiast asiast, et o turha odotta vastauksi siihe alkkoholismi assia. Kuitenki ihmise rohkiast kertosiva omast elämästäs. Ja ehk joku sai pikkuse pisara ittelles jota hyvä. Mää nimittäs usko siihe, et tabuist pitä puhu rohkiast ja mennä tuulta päi. Emmää sano, et täyty mennä toreil huutama ja toristama, see ei ol ainaka mun tapa.

Kakskymment vuat sitte, aletti rohkiast Salo kehitysvammahuollost mennä ihmiste ilmoil kahvil, toreil ja kaikke mihi ny normi-ihmisekki menevä. Mää oli Aschanil kahvil kehitysvammase kualava poja kans, ko viäres sanotti kova ääne, et mitä ne tommosi elukoi tänne raahava ihmiste ilmoil, et ei täsä voi kunno ihmise juara kahvitas, ko erittei roisku viäres. Täst o viistoist vuat aika. Sillo mä sanoin, kylmä rauhallisest, et on hyvä va ja siirty kauemmas, et mee olla kahvemme maksettu ja meil o oikeus olla täs niiko teilläki. Nykyä sanosi varma enemmänki. Nimittäs ihmise ova tulle suvaitsevammaks vammaste suhte, mut ns. "hullut" o viäl huonommas asemas. Ja jos mää huntera sitä kunno ihmist, ni ajatella vois, et vammane ihmine o Jumala siunaus, kosk onks puhtampa sialu, ko kehitysvammane ihmine?

Tottakai ihmise tuijotta. Määki tuijota, hymyile ja jos paikal passa ja uskalla, voi mennä juttelemaki. Mää kato aik pitkäl ammatillisest miäles. Ei tuijottamine kettä vahinkoita, ivasana ja henkine alentamine kylläki. Mää ole joskus hunteranu kui vahva o oltava erilaise ihmise, et hää uskalta mennä päivittäi töllisteltäväks ja mahrollisest kuuntelema ivahuutoi. Mää ole ain nourattunu sitä kaavaa, et kansakunna sivistykse mitta se, et kui hee kohteleva heikompias. Mää ole tyytyväine, et varsinki miälenterveyskuntoutuji kohta stigma o pyritty alentama moni tavoi. Samoin alkkoholismi suhte o alettu puhuma sairaudest, eikä luante heikkourest. Paljo o kuitenki tekemät ja sanomat. Mut asiat ei muutu, jos ne lakasta mato al, eikä niist puhuta avoimest. Vaarita myäs rohkeut kohrata erilaine ihmine. Paino sanal IHMINE.

Tommy Tabermani sanoin: " Epäröinnin kynnyksellä kysy, kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä."