Kyl se o nykyäs vaikiaa alottaa mittä harrastama. Ainaki jos miälii harrastelema Salon kaupunki ylläpitämi harrastuksi. Oli see sit liikunta tai kansalaisopiston kurssei. Nimittäs nykyäs ilmottauruta neti kaut ja see se o sit muuto semmone ruljanssi, et siin voi heikkohermosempi jättää kurssi alkutekijöihis. Mää nimittäs kävi ilmottautumisharjoittelukurssilla ja meinasi jo heittä läppäri seinä ja huuta, et pitäkä perkele tunkkinne*!!!

Jaa kyl sää luvi iha oike. Mää kävi ilmoittautumisharjoittelukurssilla, kattoka ko Salo nyy yhristys Suur-Saloks, ni kyl niil konsultei ny tartte jotta hunteramist olla, niit isoi palkkioitas vasta, ni suunnitteliva sit tämmösenki kurssi. Hyvä, hyvä, teorias mää osa jo, mut ko ilmottautumine kurssil auke 3.8. klo 8.00.00, ni tyähuaneest voi kuuluu muutami rivohkoi voimasanoi. Oli jutus Saara kans ja hää pyys ilmottama häne ja. Sivustoo ko kattosi, ni sanosi, et ilmottauru itte. Katota kumpa pääse ja mihkä aika varaus o vahvistettu. Voi olla, että helpompi o kameli päästä neulansilmän läpi, ko paksu ihmise vesijumppakurssil.

Tosa nyy sit mietitti noit muitaki kurssei Saara kans, et mihkä sitä sitte ittes änkis sivistymä. Saara kuitenni päätti jättä noi vaarallisimma kansalaisopisto kurssi väli, mist saa tiatojas rekisteri. Meina rikosrekisteri. Saara otti tosa aikka sit mustaruutiase kurssi ja valmisti ittelles pyssy, hää sen sit rekisteriöitti niiku kuulu ja sai sen aseluva. Ja unoht koko jutu. No sit penätti jotta harrastuslupa ja Saara niiko semmosenki unhotti tai ei pitäny ni tärkiän. Siitähä paikalline nimismiäs riamastus ja kuulkka Saara o nyy rikosrekisteris oleva konna, syytteen on lievä ampuma-aserikos ja päälle tuli viäl 12 päiväsakko. Pyssy o ny sit toimitettu polliiseil ja asesepän täytyy mennä pistämä se vaarattomaks tän vuare puole, muute tussari määrätä valtio omistukse. Et kiitti va Matti Saari.

* Jos sua jotenki hämäs toi mainittu tunkki, ni sehä o se vanha urbaanilekenda siit miähäst ja tunkist....ei siit sen enempä.