Tääl oroteta tätä kevä huipentuma ain kovi!! Täsä olis linkki youtube, misä tää hommeli alko puale päivä paikkeil. Kova ritinä ja pauke ja räike oli.

Mää itte kävi ny iltapäiväl hakemas vähä ruaka-aine täyrennyst ja kävi samal itte napsimas muutama kuva.

Vesi o korkial, muttei ol semmost katastrofi ko viime vuan.

Viime vuan oli kaik kellari täyn vet ja korvaukse nousiva miljoni.

Oli ny toki palokuntalaise vahtimas ja homma helpotetti monel tappa, kute kaivikone oliva louhimas jo aiemmi jäit ja jään pääl levitetti hiakka, et see sulasis noppiammi.

Sanova valtakunna uutisis, et alajuaksul jäteverelaitos ja sähkölaitos olis onkelmis ko vesi nouse ny siäl, ko see tän pullokaula sai ohitettu. Mut tilanne o iha eri ko viime vuan, jollo jäät lähtivä 4.4.2010 jaa se oli tämmöst sillo linkki