Hittora ko heti aamustas hyvä uni katkes keske ja sorvi kutsu, vaik muu olis ni nukuttanu. Kahvenkeitto meni pilal jo toist aamu. Tefali pask keiti, sit ei onnistu kahvekeitos mitenkäs. Mite ni epäonnistu maalima on laskettukki. Mää muuto tiärä, et Rosel o samalaine ko mul, mut en ol tiarustellu onk see heittäny penthaussist keittimel jo vesilinttu. See onnistusis maalima helpoite siält, ei oikestas tarttis ko purotta, ni kyl jolla sorsal olis pää kipiä.

Mää kiipusti autto ja läksi virmal. Radio Nova soitti miäs, joka ilmotti et moottorstiäl kävele naine, et varoka. What a fuck!! Miäs näke naise kävelemäs moottorstiäl, mitä hää teke??? Hää vetä auto sivu, pakitta ja kysy naiselt "onk joku hätä?", hää soitta poliisil, et moottoritie E18:toista harhailee nainen, EI!! Hää ymmärtä, et täsä o häne tilaisuutes kuuluisuute ja soitta "020202-miten voin auttaa" ja pyytä yhristämä Radio Nova. Jumakekkala. Mää iha ähkysi rati takan.

Kahvetunnil mää mene toiverikkan Roseta lokil, josko Ruusun tarina olis saanu jatko. Jumankekkala, koko loki o pantu viralt. Ny muu rupes jo vähä korpema. Mää oti kipaka internet yhteyre ja tiukkama assia. Jumakekkala, joku stalkkeri vai stilkkeri o pilannu mu kahvetuntieni ainua ilo. Mää soittama Pynteril, et onk see stalkkeri sama ko se kaljuuntuva juantaja siäl ylel, et onk see ny pilannu mun kahvetauo?? Pynteri o ni tottunu uustiätämättömä siskosas, et hää va tokas et ei o, et see o niiko kyttääjä tai semmone häiriköijä. No fiddu, olis häirinny sitä Rose va, mitä see ny tuli mun kahvetunti häiriköimä, HÄH???

Mää sai lopultas soito, et virma uuspaska uuni vaihreta ja lähetetä oike Saksa saakka tutkittavaks. Ko ei enne ko nyy ol sattunu, et uunipohjast lähte maali, tiivistet tippu ja kiartoilmal voi hualeti kypsentä kolme tunti 250 astel esipaistetui leippi, eikä nee eres pala. Ihmettelevä kui mää ole ollu ni kiukkune puol vuat, silmä suurina luuri toises pääs, KUI???? Jumakekkala!!! Nyy hee soittiva, et lähettävä uure. Voink mää toimitta pihal uurepaska liere, ni kiitolinja poja ottava sen kyytti ja pistävä siihe pihal sit uure mahrollisest paremma liere. Mää sanosi, et vaikkia mun o yksinäs 150 kilo uuni kanta toisest kerroksest kiärreportai ulos, et eik heil o ammattitaitost porukka ja miähi kantama liättä. Ei kuulu heirä toimekuva. JUMAKEKKALA, KUI????