Mää tein eilä sopimukse mun vanha asunto-osakkeeni myynnist. Määhä sanosi jo aiemmi, et henki o kämpäst lähteny, ko Maximust ei ol enä. Ja olihan tää ny muutenki ajankohtane ratkasu. Vaik kaupunkiasunto oliski ollu mukava, kahre vanha asunno pitämine tulee pikkasen liian tyyriiks. Jopa sosiaaliohjaaja palkal . Hunterasi tiätenki vuakralaise ottamist, mutko asunto o mul ollu semmone special ja siält mää ole ponnistanu tähä kauhia kiinteistömoguli asema, ni jotenki se o semmone, et ei sitä omaas viarast ottasis. Täyty myyrä tyysti poies.

Mee kuitenki päästi hyväs henkes kiinteistövälittäjä kans sopu hinnoist ja muist ja sain jopa semmosen ajatukse, et kämppä vois mennä suht nopiaankin. Kiinteistövälittäjä räiski kuvei pitki kämppä ja sanos, et laittaa nää nettiin. Emmää sitä sen kummosemmi ajatellu, eks see ny ol iha normi käytäntö. Muutama kuva asunnost. Tänäpä mää meni kattoma, ni siällähä see oli mun elämä, mun henk.koht tavara, valokuva, taulut, sänky..ai kauhhia mää ajatteli!! Kuinkaha moni noiki tunnista tai tosaki tualis istunu. Tunnistaks kettä mun ja Äireen kuvaa 35 vuare takaa?? Ajatteleks nee et Kariko likal o noi ruma ja kellastunu suihkuverho?

Ko pistä asunto myynti, ni pitäsiks hiukka miätti ja tyhjentä asunto, vai iha tommottes impulsiivisest marssi kiinteistövälittäjäl ja sopi tapaamisaika tunni päähä? Täh?