Mul o vapaapäivä tänäpä ja kaike arkise aherrukse keskel Äijö vei mun taas syämä gourmee ravintolaan= Neste hualtoasemal. Tääl Salos toi Koskikaru Neste o suasittu lounaspaikka ja siäl käy paljo duunarei syämäs päivisi.

Äijö kävi maksamas ja mää valkkama pöytä, nimittäs lounasaika siäl o aika vipinä, et eres saa sen pöyrä. Mää hai iso satsi lämpimi vihanneksi yrttikastikkel ja salaatti ja rupesi einehtimä. Meiti takan pöyräs istu kolme sen näköst korsto, et jos pimiäl karul tulis vasta, ni kääntysi ympäri. Äijä oliva pitki, tatuoitui ja yhrel oli semmone sonnirengaski nenäs. Bombers taki pääl ja ketjuu ja puukkoo roikkumas tyähousuist. Vähä sen näkösi mitä tuppa näkemä rakennuksil tai sit korttelikapaki ovel pullistelemas tai sit harrika seljäs tiätty liivi pääl.

Mää ko ole utelias ihmine ni alo ajatuksissani kuuntelema heiti juttujas. Laste nuha käytti läpi ja pelko siit jos tule oksennustauti, laste kouluassiat, tyäassioi, et onk mittä töit ja jollei ol, mite se vaikutta asuntolaina. Mitä muijal kuulu, onk see väsyny vai ei ja jaksaaks se laste kans. Pitääks ruveta tehtailema lapsi, et sais lisä lapsilisi, vai pitääks muutta toise osottese, et muija sais sossust elämäturva, jos se tyättömyys iske. Kaiki puali asiallist, elämäst hualestunut ja lapsias rakastavie äijäkorstoje jutui.

Mää ko oli kahreksa vuat korttelikapakis töis, ni monest mult kerrotti samalaissi huali, onnistumisi ja iloi ja surui. Tyttöystävä sit voisiva kysellä, et mitä se meiti Pekka taas siäl o ollu vonkamas, naisi kyttämäs ja juapottelemas. Emmää sitä san, monelaisi taatelitallaji munki käsie ja korvie välist o menny, ja niit ikävi ihmisiki o, mut mun täyty kyl sano, et 95% miähe jutteleva iha asiallisist asioist, eiväkkä kyttä mahrollisuuksi pääst jonku vosu kans sänkky tai arvostel naisi. Mut joskus see loppu 5% teke sen et koko miäsväki o vähä ottopoja asemas. Onneks mää ole kuitenki tavannu valtava paljo enemmä näit enemmistö kuuluvi miähi. Joku vääräleuka vois kyl sano, et miks sää oles miähes sit ain valkannu siält 5% joukost.......