Kuka tommottas meni sanoma?

Rikos ei kannata nakkivarkal, rikos alka kannatta, ko sul o tarpeeks älli ja röyhkeyt pääsäs ja katot, et maalimas o taivas va kattona sil mitä voit ryästä. Se o poja sill lail, et satast tai tonni ei kannata ajatellaka, miljona alka olla siin rajoil, miljardi o jo vaiva väärtti, tai ainaki siihe kannatta tährätä.

Mitä siin sit, jos sattuu kaatama melke Suame valtio, no ainaki pari pankki voi pistä päreiks, suamalaiste verorahoil ja ihmiste loputont ahneut ja tyhmyyt hyväks käyttäe.

Se o kuulka ollu pitkä tiä Muurla pojal valla kahvast, vankila ja takasi nii sanotul kairal polul.

Mää puhu ny tiätenki Uati pojist tai oikestas pojast, Karist, joka pisti Suame polvilles 80-luvu lopus. Poija alottiva uras kaappaamal paikallise pikkusurkia ja myymäl sen Turu sanomil, pyärittämäl sillose pankijohtaja Parose kans paikallist säästöpankki, perustamal oma panki ja ostetti siin ohimenne pikku virvottelupaikkaki Ikaalisist, minne pörrätti omal helikopteril ja lopultas huitasti nappula pois monopoli pöyrält ja siin sit meni muutama pankkiki, Skoppi ja Hoppi ja mitä niit ny olika. Kuka niit ny laskema, kansa makso.

Tuliha siin ny sit pikkase takkiki, oikeures ei uskottu, et henkilökohtases konkurssis ei täst miljoonakeikast jääny jäljel ko kahre tonni, siis marka, fillari. Hyi, hyi, herra tuamari, kyl ny pikkase ihmise sanaki pitäsis usko. Varsinki ko rouva turki, auto ja asunno ei missä vaihees ainaka huanompa muuttunu. Ai ni mut see oliki töis siäl Muurla klasis, vaik ei sitä koska kuka siäl nähny. Tai no kääntymäs kahvilas.

Oma muistikuva näist pojist o semmone, et isompi eno vetäsi Kari turpa, ko meinasiva heittä pikkasemma eno Salo joke uima. Meil o kysese Kari kans kymmene vuat ikäero ja se o riittävä ero sillo ko olla nuari. Heiti helikopteri mää kyl muista, ko sillo ei ollu mittä hedihelei, ni melke ainova joka liiteli taival oli kysese klaani jälkeläine tai joku lakeijoist. Mut mitä noist.

Tuamari oliva ni ilkei, etteivä ymmärtäne ihmispara ihmisoikeuksie pääl ja heittivä poja linna tiilenpäit lukema. Misä nää tuamari oikiastast tekivä suure virhe. Ihmisparka joka ei ollenkas tyhmä ja joka oli siihe mennes jo kokenu jo niimppal asioi mist normali puimurikuljettaja ei osa eres haaveilla, päätti käyttä aikas hyväks ja lukasi oikeustiäte tohtoriks. Ja ensmäsen ihmisel o hamppakolosas se onneto tuamari, joka hänt vääri kohteli. Väitöskirja nimi oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin — lainkäyttäjä oikeuden tekijänä.

Tänä mää huamasi, et miähest o tullu ns. arvostettu juristi, kirjailija, kuten myäs minua ehrottoman paljo parempi blokinpitäjä (siihe ei kyl paljo tarvita), nii äijähä o saanu oma tv-ohjelma!!! Ei paha, ei paha!! Mun o ny jotenki pakko nosta hattu, vaik tol matkal o mont tavallist ihmist saatettu köyrejatkoks, hajotettu perhei, tuhottu tulevaisuuksi ja vois sano, et viäty leipä imeväise suust, toisi sanoe romutettu melke yhre hyvivointivaltio hyvinvointi. Ni o se jumalauta!!! Ain se tipahta jaloilles!!

Enkä mää sano, et hää olis yksinäs tehny kaikki tota. Ihmine jol o tarpeks äly, röyhkeyt, taito manipuloira ja tarpeeks vallakahvas olevi, ahnei ihmisi ympärilläs pysty aika ihmelisi asioihi.

MUT TIPAHTA AIN JALOILLES!! JEESUS!! 

Ai ni, mähä puhusi veljeksist, mut mää unohri ny sen toise, ko isoveliki sen unohti kirjastas ja kaikke. Eikä sil ol oma telkkariohjelmaka.

Ja se bloki löyty osottest www.oikeuson.com . Siitä kuulkka iltalukemisiks ja hunteerattavaks!! 

Nii ja tää tarina o täysi fiktiot ja surkia lokipitäjä miälikuvitukse tuatet ja ketä joka muistutta jotakuta ei ol oikiast olemas ei nyy, eikä koska!!